SIPSA-FILAHA & AGROFOOD 2022

SIPSA-FILAHA AGROFOOD 2022 – Międzynarodowe Targi Rolnictwa, Hodowli, Przetwórstwa w Algierze, Algieria, od 14 do 17 marca 2022. Ponad 25 000 specjalistów z całego świata.

SIPSA-FILAHA AGROFOOD 2022 – Międzynarodowe Targi Rolnictwa, Hodowli, Przetwórstwa w Algierze, Algieria, od 14 do 17 marca 2022. Ponad 25 000 specjalistów z całego świata.

Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej na podstawie zawartych międzynarodowych umów z organizatorami Targów w Algierii organizuje Polskie Stoisko podczas Międzynarodowych Targów Rolnictwa, Hodowli i Przetwórstwa

SIPSA-FILAHA AGROFOOD 2022 w Algierii.

Zainteresowane firmy prosimy o bezpośredni kontakt w Polsce:

tel. +48 666 048,    +48 729 886 320

lub e-mail: goalgier@gmail.com.pl

Zapraszamy Państwa na Międzynarodowe Targi Rolnictwa, Hodowli i Przetwórstwa,  które odbędą się od 14 do 17 marca 2022 r w Algierze w Algierii

SIPSA-FILAHA AGROFOOD 2022 - Międzynarodowe Targi Rolnictwa, Hodowli, Przetwórstwa w Algierze, Algieria

SIPSA-FILAHA AGROFOOD 2022 – Międzynarodowe Targi Rolnictwa, Hodowli, Przetwórstwa w Algierze, Algieria

Są to najważniejsze Targi w Afryce Północnej, ponad 25 tys. inwestorów, decydentów i specjalistów z firm i instytucji – z rolnictwa, hodowli i przetwórstwa zwiedza te Targi – jest też ponad 570 firm z całego świata.

Podczas targów SIPSA FILAHA w 2019 roku zorganizowalismy dla delegacji polskich firm szereg spotkań z producentami rolnymi i inwestorami z branży przetwórczej.

Spotkania te odbywały się już na kilka dni przed rozpoczęciem targów, w okresie targowym i w okresie kilku dni po zakończeniu targów.

Odbywały się one na terenie farm rolniczych i hodowlanych. Na te spotkania zjeżdżało się wielu okolicznych farmerów i producentów rolnych.

Podobne spotkania miały miejsce w zakładach przetwórczych i w parkach przemysłowych. Były one zorganizowane z zakładach mleczarskich, cukierniczych i innych, zaopatrujących rynki lokalne i krajowe w Algierii w swoje produkty.

Podczas targów odbyło się oficjalne spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa, w którym z delegacją polską spotkali się dyrektorzy najważniejszych departamentów leśnictwa i rolnictwa. Omawiano możliwości współpracy w zakresie wdrażania polskich technologii w Algierii, zwłaszcza w zakresie budowy 40 kilometrowego pasa zieleni o długosci 2 500 km, oddzielającego tereny północne Algierii od Sahary.

SIPSA-FILAHA AGROFOOD 2022 – Międzynarodowe Targi Rolnictwa, Hodowli, Przetwórstwa w Algierze, Algieria, od 14 do 17 marca 2022. Ponad 25 000 specjalistów z całego świata.

SIPSA-FILAHA AGROFOOD 2022 - Międzynarodowe Targi Rolnictwa, Hodowli, Przetwórstwa w Algierze, Algieria
Zdjęcia ze spotkań w plenerze i z targów SIPSA-FILAHA 2019Zapraszamy na SIPSA-FILAHA AGROFOOD 2022 – Międzynarodowe Targi Rolnictwa, Hodowli, Przetwórstwa w Algierze, Algieria

Zapraszamy na

SIPSA-FILAHA AGROFOOD 2022 – Międzynarodowe Targi Rolnictwa, Hodowli, Przetwórstwa w Algierze, Algieria

Informacje o Algierii

Algieria, poprzez swoje położenie w centralnej części Afryki Północnej, staje się dla polskich firm szeroka bramą pozwalającą na swobodny dostęp do innych krajów całego regionu regionu Afryki Północnej i Środkowej, a zwłaszcza do krajów muzułmańskich – o podobnym języku arabskim, kulturze i zwyczajach.

Jest to kraj ponad cztery i pół  raza większy od Francji, niezwykle bogaty w gaz ziemny i ropę naftową (10 miejsce w świecie) oraz bogate złoża złota, diamentów, uran, rudy żelaza, fosforytów, cynku, ołowiu, miedzi.

Niewykorzystanym bogactwem jest potencjał kraju w zakresie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, krajowa produkcja rolna pokrywa zaledwie od 30 do 50 % zapotrzebowania potrzeb ludności (ponad 41 mln.).

W Algierii jest ponad milion gospodarstw rolnych, zajmujących 8,5 mln ha gruntów ornych, z tego sadownictwo zajmuje 41%, warzywnictwo 26%, a na pozostałych 33% są uprawiane głównie zboża.

Podziemne zasoby słodkiej wody pozwalają na dalsze znaczące zwiększenie areałów gruntów uprawnych, dlatego też Algieria, podobnie jak Polska, mogłaby się stać poważnym eksporterem żywności w całym regionie.

Warunkiem niezbędnym jest zapewnienie transferu technologii w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym z takich krajów jak Polska, który pozwoli na nie tylko na zwiększenie powierzchni gruntów ornych, ale również na ich właściwe zagospodarowanie w oparciu o nowe czy udoskonalone odmiany zbóż czy roślin, nowe technologie w warzywnictwie i sadownictwie, hodowli,wsparte nowoczesnymi innowacyjnymi maszynami czy urządzeniami.

W najbliższych latach rynek maszyn i urządzeń rolniczych będzie się bardzo intensywnie rozwijał w Algierii, będą tez niezbędne wszelkie maszyny, urządzenia. linie produkcyjne, które będą mogły te wielkie ilości produktów rolnych przechować, przetworzyć, zapakować, przetransportować i przygotować do sprzedaży.

Udzielamy wszelkich informacji dotyczących targów SIPSA-FILAHA & AGROFOOD 2022 w Algierii,  zainteresowanym udziałem w Targach firmom przesyłamy warunki uczestnictwa w targach.

Jako Biuro Organizacyjne w Polsce Targów SIPSA-FILAHA & AGROFOOD, wspieramy i przygotowujemy logistycznie i organizacyjnie wyjazd polskich firm na targi 2022 w Algierze.

Istnieje możliwość skorzystania z udziału we wspólnym stoisku polskich firm połączonym z rezerwacjami noclegów, transportu w Algierii, tłumaczy, zawiadomieniem potencjalnych kontrahentów i zaproszeniem ich na stoisko targowe i wszelką inną pomocą techniczną i merytoryczną podczas pobytu w Algierii.

Firmy zainteresowane współpracą nie tylko na algierskim rynku, zapraszamy do korzystania z możliwości Międzynarodowego Systemu Transferu Technologii, Maszyn i Urządzeń MSTTMP, więcej informacji w linku:

http://negoce.org/kategoria/abc-jak-dziala-portal/

Zainteresowane udziałem w Targach SIPSA-FILAHA & AGROFOOD 2022 firmy prosimy o kontakt na:

Biuro Organizacyjne SIPSA-FILAHA & AGROFOOD 2022 w POLSCE:

CENTRUM EKOLOGII I PROMOCJI GOSPODARCZEJ

 tel. +48 666 048 421,

email: goalgier@gmail.com

WhatsApp: +48 666 048 421

Viber: +48 666 048 421

JusTalk: +48 666 048 421

Skype: czeslawrolla