Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze

Pod Honorowym Patronatem Związku Miast Polskich

polsko – ukraińskie stoisko narodowe

oraz

Forum GOSPODARCZE Polsko-Ukraińskie

W trakcie XXIV Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, KIELCE, w dniach od 10 do 11 kwietnia 2024 roku, zorganizowane zostało FORUM POLSKO – UKRAIŃSKIE oraz wspólny Pawilon Narodowy miast z Ukrainy i z Polski, na którym odbywały się spotkania przedstawicieli włodarzy miast i gmin z Ukrainy z reprezentantami władz miasta Kielce, Puław i lokalnego biznesu.

Podczas Targów, w Międzynarodowym Pawilonie Polsko- Ukraińskim, odbywała się prezentacja potencjału, możliwości, propozycji współpracy miasta Puławy i Regionu Puławskiego oraz następujących miast i regionów ukraińskich :

Połtawy, Żytomierza, Bojarki, Umania, Korostenia, Zwiagla (dawny Nowogród Wołyński), Łucka, których delegacje w niezwykle trudnym dla siebie wojennym okresie znalazły czas i możliwości, aby przyjechać do nas, do Polski, na targi EKOTECH w Kielcach i rozmawiać o bieżących ich potrzebach w zakresie ekologii, gospodarki komunalnej, gospodarki odpadami miejskimi itp

Rozmowy dotyczyły odbudowy ze zniszczeń wojennych i dostosowania rozbudowy ukraińskich miast oraz miasteczek do standardów unijnych, w obszarze działalności społecznej, socjalnej, edukacyjnej, medycznej, sanitarnej, ekologicznej, w zakresie rozwoju dróg lokalnych i krajowych, rozwoju ośrodków wspierania biznesu, modernizacji zaplecza komunalnego i technicznego, budownictwa itd. 

Podczas targów prowadzono rozmowy o organizacji i prowadzeniu procesów inwestycyjnych
oraz o możliwościach finansowania czy dofinansowania z funduszy pomocowych, w tym funduszy unijnych. Rozmówcy starali się znaleźć odpowiedź na pytania dot. m.in. wkładu inwestycyjnego, ograniczeń kapitałowych oraz przetargów.

Organizatorami było Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej, Polsko-Ukraińskie Centrum Gospodarcze, Puławski Park Naukowo – Technologiczny oraz Targi Kielce

Polsko – Ukraińskie Forum Gospodarcze

Kielce, 10 – 11 kwietnia 2024

Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze poświęcone było prezentacji potencjału i możliwości miast ukraińskich i polskich oraz instytucji i organizacji wspierających międzynarodową współpracę gospodarczą.

Omawiano również metody i sposoby działania w najbliższej przyszłości, w tym kwestie koordynacji i organizacji bezpośredniej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej w systemach poziomych pomiędzy polskimi i ukraińskimi miastami i regionami, instytutami, izbami gospodarczymi oraz firmami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.

Powitanie uczestników FORUM – Czesław Rolla, Prezes Zarządu CEntrum ekologii i promocji gospodarczej i Polsko – Ukrainskiego centrum gospodarczego

„…Szanowni Państwo!

Przypadł mi wielki zaszczyt i przyjemność powitać delegacje miast ukraińskich, miast które zostały tak zniszczone przez okrutną wojnę. Czasami oglądamy telewizję, myślimy o tym, co się dzieje na froncie, ale ta wojna dotyczy również tego, co się dzieje w miastach. Mamy dzisiaj cichych bohaterów tej wojny, przedstawicieli miast , zarządów tych miast, którzy przyjechali tu do nas, aby podzielić się z nami tym co dzieje się dzisiaj w ich miastach, tym, co mają w swoich miastach do zaoferowania, będą mówili o swoich swoimi oczekiwaniach i o tym, co planują w najbliższej przyszłości..

Bo to na ich barkach dzisiaj spoczywa los mieszkańców, to oni muszą się troszczyć o ich zdrowie , życie, zabezpieczenie wyżywienia, wody, prądu , ogrzewania i innych potrzeb niezbędnych do funkcjonowania całego miasta. To oni dzisiaj muszą zatroszczyć się o edukacje w szkołach, miejsce w żłobkach i przedszkolach dla najmłodszych, zadbać o zagubione, poszukujące właścicieli zwierzęta domowe. W dodatku w huku bomb czy spadających dronów.

W pierwszym rzędzie, chciałbym teraz prosić o zabranie głosu Panią Tetianę Koczkową, Pierwszą Zastępcę Mera Bojarki, miasta partnerskiego Puław, którzy jako pierwsi zorganizowali u siebie, w Bojarce, w czasie trwającej wojny, w 2022 roku, dwudniowe Forum Polsko-Ukraińskie, po którym polska delegacja przez kilka dni odwiedzała firmy, instytuty naukowe, szkoły w Bojarce, zapoznając się z ich możliwościami i potrzebami. To był początek takiej współpracy, która się potem coraz bardziej rozwijała, obejmowała kolejne miasta i regiony Ukrainy, rozszerzała swoje działania o firmy, izby gospodarcze i miasta również z kolejnych państw europejskich …”

Przesłanie z Bojarki – Pani Tetiana Koczkowa, Pierwsza Zastępczyni Mera Bojarki, miasta partnerskiego PułAW

„…Bardzo dziękujemy za możliwość uczestnictwa w Forum. Jako przedstawiciele miast i samorządów, jesteśmy tutaj dzisiaj głosem naszej Ukrainy w Europejskiej Wspólnocie. Dlatego te , niezależnie od trwającej u nas wojny, w krótkich słowach chciałabym przedstawić czym żyje nasza gromada. My znajdujemy się blisko Kijowa w odległości 15 km od jego granic. Dzięki Zbrojnym Siłom Ukrainy, nasza gromada nie była okupowana, Rosjanie zostali zatrzymani 600 m od granic naszego miasta. Niestety, mamy zniszczenia na naszych terenach, zniszczone zostały niektóre osiedla, nasze centrum biznesowe i niektóre firmy, w tym duża firma produkująca meble. Zniszczone zostały niektóre obiekty komunalne, mieliśmy przez dwa miesiące problemy z odbiorem śmieci.

Dzięki pomocy naszego miasta partnerskiego z z Polski, Puław, które przekazało nam duży wóz komunalny do zbioru śmieci, który teraz pracuje na ulicach naszego miasta i ten problem został rozwiązany. My jako cała gromada, czujemy w sobie wielki potencjał i wielką siłę, aby być równoprawnym partnerem, nie tylko tą stroną, która prosi o pomoc, ale i taką, która może wnosić swoje wielkie możliwości i brać wspólnie z naszymi partnerami z Polski udział w Europejskich projektach.

W tej chwili dla miast Ukrainy otworzyły się nowe możliwości brania udziału w projektach Interreg Europe – my sami mamy teraz trzy propozycje uczestnictwa we wspólnych projektach europejskich. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych współpracą z nami, jesteśmy otwarci do współpracy w tym zakresie i realizacji wspólnych projektów z partnerami z Polski.

Chciałabym dodać, ze my jesteśmy również przedstawicielami i ambasadorami naszego lokalnego biznesu, naszych firm, dlatego też zapraszamy każdą polska firmę i organizację zainteresowana współpracą z nami. Wszystkie informacje otrzymane od polskich firm będziemy przekazywali naszym firmom i pomagali im w nawiązaniu współpracy. Planujemy zorganizowanie u siebie specjalnego osrodka informacyjnego do bezpośrednich kontaktów z firmami polskimi.

Bardzo dziękuję – Sława Ukrainie, Sława Polsce…”

Przesłanie z umania – Pan Oleh Volodymyrovych GANICH, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Umań, Przewodniczący Delegacji

„… Witamy wszystkich uczestników w imieniu naszego miasta Umań. Nasz miasto znajduje się w centrum Ukrainy. My znajdujemy się na skrzyżowaniu połączeń drogowych i kolejowych do wszystkich największych miast Ukrainy, w prawie równej odległości od każdego z nich. I kiedy Rosja napadła na naszą Ukrainę, front od nas był w odległości 160 km, oni podchodzili od dołu, od strony Mikołajewa. Przez nasze miasto przejeżdżali wszyscy uchodźcy kierujący się na zachód Ukrainy. I to wówczas w naszym mieście znajdowali azyl, pomoc w zakwaterowaniu i wyżywieniu, gdzie mogli napić się herbaty, ogrzać i odpocząć Organizowaliśmy nauczanie dla wszystkich dzieci przybywających do naszego miasta, opiekowaliśmy się pogubionymi zwierzętami domowymi uciekającymi również przed wojną. Organizowaliśmy dla wszystkich uchodźców pomoc sanitarną i medyczną, wszystkie nasze obiekty wykorzystywaliśmy do tego celu, nie zwracając uwagi na uderzające w miasto pociski i rakiety.

Teraz chciałbym podziękować wszystkim miastom i prezydentom miast polskich, którzy tak jak prezydent Kielc Pan Bogdan Went, czy wójt z gminy Nowiny, Pan Sebastian Nowaczkiewicz, byli od początku wojny bardzo zaangażowani w pomoc dla miast ukraińskich i dla naszych rodaków, kiedy znaleźli schronienie w Polsce – za co odznaczeni zostali wysokimi medalami przez Prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełeńskiego.

Chciałbym teraz trochę więcej opowiedzieć o naszym mieście Umań, które znajduje się w samym centrum Ukrainy. Nasze miasto jest miastem turystycznym, z bogatą historią, Co roku przyjeżdża do na ponad 700 000 gości., dużo spośród nich, bo około 100 tys. to chasydzi, którzy pielgrzymują do naszego miasta z powodów religijnych i tradycyjnych. Znajduje się też u nas przepiękny Park Sofijiwka, który założył i rozbudował hrabia Potocki, mamy nadzieję, że pod auspicjami UNESCO uda nam się rozpropagować tak piękny obiekt łączący historycznie nasze kultury, naszą przeszłość, Polski i Ukrainy.

Zapraszamy Państwa,żebyście mogli przyjeżdżać do nas i zwiedzać nasze miasto. Co co biznesu, u nas bardzo rozwinięty jest przemysł piwowarski, meblowy, medyczny, rolniczy i przetwórczy, ostatnio też spotykaliśmy nasze produkty spożywcze, w tym piwo w kieleckich sklepach które cieszy się w wielu krajach wielkim powodzeniem z uwagi na wartości smakowi i odżywcze i zdrowe technologie produkcji.

Podczas naszych rozmów i spotkań, podczas rozmów z Panem Prezydentem Kielc i innymi uczestnikami Targów zrozumieliśmy, ze mamy bardzo podobne problemy i tematykę związaną z naszymi miastami, z ich zaopatrzeniem komunalnym, społecznym i edukacyjnym, z cenami na podstawowe opłaty, za wodę, prąd, ogrzewanie.

Już teraz musimy myśleć o rozwiązywaniu podstawowych problemów mieszkańców, aby po wygranej wojnie jak najszybciej rozwijać modernizacje i rozwój naszym miast. Już teraz musimy zasiać to ziarno, aby odrodzenie Ukrainy i jej droga do Unii Europejskiej odbywała się jak najszybciej i równomiernie, abyśmy mogli korzystać z polskich doświadczeń i z jej rozwoju. Dzięki naszym Siłom Zbrojnych Ukrainy, nasze miasto pozostałe nietknięte okupacją, wojska rosyjskie nie wtargnęły do naszego miasta, bronimy naszego kraju również w obronie całego wolnego świata.

Dziękuję władzom Polski i Polsce za zrozumienie tej całej sytuacji. Chciałem tez zaprosić wszystkich uczestników na nasze stoisko, zapraszamy Was do naszego miasta, pomimo wojny odwiedziło nas w 2023 roku ponad 500 000 turystów.…”

Przesłanie z żytomierza – Pani Polina Czerwińska – Kierownik Wydziału Ekologii i Zasobów Naturalnych Miasta Żytomierz

„…Chciałabym w pierwszym rzędzie serdecznie podziękować za możliwość bycia tutaj i możliwość uczestnictwa w Forum,możliwość przedstawienia ważnych dla nas zagadnień, spotkania się z innymi miastami i z Ukrainy i z Polski, po to aby razem współpracować i rozwiązywać wspólne nasze problemy. Chciałabym też opowiedzieć o jednym z naszych kluczowych problemów w mieście Żytomierz i w całym rejonie naszego miasta.

Reprezentuję naszą miejska gromadę , do naszej gromady wchodzi miasto Żytomierz z okolicami, razem posiadamy 260 tys mieszkańców. Jeden z najważniejszych problemów jaki istnieje w naszej gromadzie to składowisko odpadów stałych. Przez cały poprzedni okres do 2022 roku, wszystkie odpady stale produkowane przez miasto były składowane w jednym miejscu i tam były przechowywane beż żadnych dodatkowych procesów utylizacji. Nie było wówczas żadnej innej alternatywy. U nas w Ukrainie, ja wiem o tym, że przedstawiciele innych wspólnot terytorialnych mają podobne problemy z odpadami, ponieważ te składowiska nie były projektowane pod kątem ich utylizacji. Nie są one zaopatrzone w specjalne systemy filtrujące, były one tworzone spontanicznie od lat 50-tych ubiegłego wieku, kiedy nikt jeszcze nie myślał o segregacji i utylizacji odpadów. Orientacyjna ilość tych odpadów u nas to od 12 do 15 milionów m3, szczelność odpadów wynosi 0,3, wilgotność odpadów 60% , wielkość całego składowiska to 21, 6 ha, 18,7 ha ma sama strefa ochronna , rocznie odpadów mamy 44 – 54 tys. ton.

W tej chwili poszukujemy różnych możliwości oczyszczania odpadów, poszukujemy technologii do oczyszczania odpadów. W chwili obecnej przygotowujemy strategię i plany ekologicznej zagospodarowania i utylizacji odpadów, tworzymy specjalne opisy i programy do zarządzania na wszystkich szczeblach terytorialnych obwodów rejonów i miast. Przygotowujemy projekty związane z rekultywacja i filtracją odpadów, na terenie miasta powstał już zakład przetwarzania śmieci, zatrudniający 80 osób, mamy taka nadzieję , że po opracowania projektu będziemy w stanie dalej go rozwijać.

Planujemy rozbudowę naszych zakładów wraz ze wzrostem zatrudnienia do 120 osób – tak aby osiągać 80 tys ton przetwarzania odpadów stałych rocznie. Dzięki posiadania zakładu przetwarzania odpadów, możemy już tworzyć nasz system zbierania i segregacji odpadów. Interesują nas wszelkie metody filtracji, odwróconej osmozy itp. podobne rozwiązania, tak jak to wygląda w Europie. Mamy systemy odkażania i możliwości odgazowywania odpadów. Posiadamy w Żytomierzu jeden komunalny zakład i dwie firmy prywatne do segregacji i do wywożenia odpadów.

Dziękuję za możliwość przedstawienia naszych problemów komunalnych, mam nadzieję że będziemy razem, chciałabym zaprosić was do współpracy, bo w tak trudne czasy możemy wszystkie problemy rozwiązywać wspólnymi siłami i uzgadniać je pomiędzy sobą,

Bardzo dziękuję. …”

Przesłanie z Zwiahel / Nowogrodu wołyńskiego – Pan Dmytro Rudnytskyi , Radny i Delegat Miasta, Dyrektor Przedsiębiorstwa UKR-DOR-SERVICE LLC,

„… Bardzo dziękuję naszym polskim i ukraińskim kolegom. Jesteśmy dumni z tego, ze udało nam się przywrócić naszą historyczną dawną nazwę, Zwiahel, którą podczas rozbiorów Polski Katarzyna, caryca Rosji, zamieniła na Nowogród Wołyński. Z naszego miasta pochodzi Lesia Ukrainka, bohaterka i poetka, jak tez Waleryj Załużny, dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Ja sam jestem przedstawicielem administracji miejskiej i jednocześnie pracuję w zarządzie miejskim, a ponadto jestem dyrektorem przedsiębiorstwa UKR-DOR-SERVICE LLC . Mamy 62 tys mieszkańców, duży potencjał rozwoju i doświadczenia w pozyskiwaniu środków finansowych. Współpracujemy z miastami Łomża, Bełchatów i z Powiatem Piaseczyńskim.

Chcę podziękować Polsce i polskim kolegom za wsparcie nas w tej wojnie, za pomoc dla naszych uciekających przed wojną rodzin, które zostały otoczone opieka w Polsce. My zawsze mówimy o współpracy partnerskiej, nie chodzi nam wyłącznie o pomoc humanitarną,w naszym mieście nasza władza wspiera międzynarodową współpracę i zapraszamy firmy z Polski, z którymi możemy razem się rozwijać, gdzie wszyscy na tym będziemy korzystać.

Mamy u siebie wiele firm międzynarodowych, które prowadzą stabilny biznes i się przy tym rozwijają, nawet w warunkach istniejącej wojny. Chciałbym się zwrócić do przedstawicieli biznesu w Polsce, do naszych partnerów z Polski, że nadejdzie czas zwycięstwa Ukrainy, że powinniśmy razem odbudowywać nasze miasta ze zniszczeń wojennych, że będziemy mogli razem je modernizować i rowijać w oparciu o technologie i rozwiązania nowoczesne z Polski i ze wspólnej Europy. Na zakończenie przedstawiam film o naszym mieście.

Bardzo dziękuję za uwagę…

przesłanie z Korostenia – Pan Wołodymyr Wyhiwski, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Korostenia

„…. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować za możliwość wzięcia udziału w takim wydarzeniu, jak dzisiejsze Forum. Kiedy wyjeżdżamy na Zachód, mamy zawsze pewne oczekiwania, ale rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania, a zwłaszcza to, że tak pięknie zostały przygotowane nasze stoiska, że dostosowany został do naszych potrzeb program Forum oraz ciekawy i wypełniony interesującą nas treścią program naszego pobytu w Kielcach i Gminie Nowiny.

Wspólnota terytorialna miasta Korosteń została stworzona w 2020 roku. Składa się ona z 44 miejscowości, liczy 71,5 tys. mieszkańców i zajmuje 809 km2, znaczna część obejmuje tereny rolnicze. Do granicy z Białorusią mamy 90 km , do Kijowa 150 km. W pierwszych dniach wojny miasto znajdowało się 35 km od linii frontu i nasza gromada zaznała wiele bombowych i rakietowych uderzeń ze strony Rosji na nasze osiedla, na nasze zakłady przemysłowe i infrastrukturę drogową i komunalną.

I tu chcielibyśmy podziękować polskiej stronie, która przyjęła od pierwszych chwil wojny, kiedy Rosja została zaatakowała nasze osiedla, najwięcej uchodźców z naszych miejscowości. Z miasta wyjechało 75% populacji i chociaż znaczna część już powróciła, to duża grupa naszych mieszkańców jeszcze pozostała poza granicami Ukrainy. Na ich miejsce przyjechało wielu uciekinierów ze Wschodniej Ukrainy, którzy nagle musieli opuścić swoje domy i ratować się ucieczką prze wojskami okupanta.

Jesteśmy świadomi tego, ze życie dalej trwa i musimy odbudowywać nasze miasto i zapewnić dla wszystkich mieszkańców odpowiednie warunki do życia. Musimy promować naszą wspólnotę, aby stale się rozwijać. Mamy wiele problemów w naszej wspólnocie , ale chciałbym się skoncentrować na niezwykle wrażliwych dla naszej gromady problemach, ważnych dla nas wszystkich problemach z odpadami stałymi. 95, 4 % mieszkańców miasta Korosteń ma zapewnione odbiory odpadów komunalnych ale na pozostałym terenie niestety nie.

Mamy u siebie bazy techniki z maszynami i pojazdami, jakie pracują w zakładach komunalnych , ale tego nie jest wystarczająco dużo. Mamy składowisko odpadów komunalnych o powierzchni 30 ha, którego zarządzaniem zajmuje się przedsiębiorstwo komunalne, moc produkcyjna wynosi 6717,1 tys. m3, roczna ilość składowanych odpadów wynosi 150 tys. m3, ogólna ilość na koniec 2023 wyniosła 2400 tys. m3. Mamy opracowany na 2023 rok morfologiczny skład odpadów stałych, co wyrzucają nasi mieszkańcy.

Przygotowujemy wspólny projekt dla całej Wspólnoty, w celu zwiększenia możliwości składowiska w powołanym w tym celu Klastrze Korosteńskim. Planujemy organizację składowania i utylizacji odpadów stałych w ramach całej gromady. Na tym terenie będzie odbywała się segregacja odpadów, strefa pod zakopanie, strefa pod bazę recyklingu i inne działania w celu recyklingu poprzez przetwarzanie odpadów i wykorzystanie tych odpadów do re-produkcji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszymi projektami. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i za możliwość bycia razem. Dziękuję Ukrainie, dziękuje Polsce.…”

zaproszenie do współpracy z Puław – Pan Tomasz Szymajda, prezes zarządu puławskiego parku naukowo – technologicznego

„…. Drodzy Państwo, Przysłuchując się Waszym prezentacjom mam wrażenie, że każdy temat jaki dzisiaj poruszyliście jest nam w Puławach bliski. Wszystkie problemy, o których dzisiaj mówiliście ,które macie w swoich miastach, dotyczyły także naszego miasta, a niektóre dotyczą jeszcze dzisiaj. Bardzo się cieszę, ze mogę dzisiaj spotkać się i przywitać z delegacją miasta partnerskiego Puław, z Bojarki.

Wszystkie te sprawy które poruszaliście są mi bardzo bliskie, tym bardziej, że ja, jako prezes Parku Naukowo Technologicznego odpowiadam szczególnie za rozwój biznesu w mieście Puławy, w powiecie puławskim i w całym województwie, a pewne działania, które podejmujemy mają istotny wpływ na rozwój całego naszego kraju.

Puławski Park Naukowo – Technologiczny wspiera szeroko rozumiany biznes. Siedzibę w Parku znalazło setki firm polskich, są u nas również firmy z Ukrainy. I tak przedsiębiorca z Ukrainy może założyć oddział swojej firmy w Polsce, rejestrując swoja siedzibę w Parku fizycznie lub jako wirtualne biuro. To daje możliwość prowadzenia bezpośrednich działań gospodarczych na terenie Polski i całej Wspólnoty Europejskiej, możliwość skorzystania z dopłat i dofinansowania przez fundusze unijne oraz wiele innych korzyści związanych z działaniami na rynku polskim i innych krajów Wspólnoty Europejskiej.

Posiadamy powierzchnie biurowe, laboratoryjne i produkcyjne, w których przedsiębiorcy mogą pracować indywidualnie lub zespołowo w twórczej atmosferze. Zapewniamy komfort oraz dostęp do wszystkich potrzebnych urządzeń i mebli.

Nie musisz wynajmować pomieszczeń w PPN-T, aby prowadzić działalność pod naszym adresem.

Wynajmij Wirtualne Biuro i zyskaj prestiżowy adres u nas , w Parku w Puławach. Zapewnimy Ci kompleksową obsługę firmy, pomoc asystencką, oszczędność czasu.

Biznes jest trudną sztuką, szczególnie na starcie, dlatego w PPN-T stworzylismy specjalna platformę, która wszystko ułatwia. Wschodni Akcelerator Biznesu to ekspresowa droga do rozwoju Twojego start-up’u.

Damy Ci nowoczesną przestrzeń, fundusze, kompetentnych doradców, partnerów naukowych i biznesowych. Pomożemy Ci przekuć idee w dochodowy interes.

Jeżeli masz pomysł na innowacyjny produkt lub usługę w branży ekologicznej, spożywczej, rolno-spożywczej lub teleinformatycznej, to Wschodni Akcelerator Biznesu jest dla Ciebie…”

paszport do eksportu – Piotr snopek

„…. Witam serdecznie wszystkich uczestników

Oferujemy następujące usługi.

Dotacje eksportowe, SZCZEGÓŁY, internacjonalizacja

Dotacje eksportowe

Marketing eksportowy, SZCZEGÓŁY, internacjonalizacja

Marketing eksportowy

 • Doradztwo eksportowe
 • Strategie Wprowadzenia Produktów na rynki zagraniczne
 • Strategie Finansowania Eksportu na wybrane destynacje eksportowe
 • Strategie Kreowania Wizerunku na określonych rynkach
 • Znajdowanie klientów

Pozostałe usługi okołoeksportowe

Podsumowanie – Czesław Rolla

„…. Omówiliśmy potrzeby jakie widzą miasta ukraińskie, jak się odnoszą do naszych propozycji i kwestii poruszanych podczas targów, jak zależy im na współpracy z nami. Mamy teraz jakiś pogląd na to, co możemy uzyskać działając razem, do czego sięgać, co zrobić, korzystając z możliwości parków naukowo-technologicznych , z możliwości dostępu do środków unijnych.

Ja bym chciał dodać jeszcze do tego, powiedzieć o możliwościach , o których często zapominamy. Proszę Państwa, w każdym mieście , na całym świecie , nie tylko w Ukrainie, są zespoły który się zajmują promocją, rozwojem, ekonomiką, są ludzie którzy przy tym pracują. W każdej organizacji takiej jak izba gospodarcza, czy to niemieckiej, francuskiej, czy polskiej, w każdym kraju jest tu podobnie, są ludzie do współpracy międzynarodowej,. Oni wiedzą wszystko o tych swoich miastach, o swoich organizacjach,i swoich firmach. Jeśli przykładowo tych podmiotów gospodarczych może być na przykład 80 tys.tak jak to jest w niektórych regionalnych izbach gospodarczych w Niemczech, to proszę popatrzeć, jakimi dysponują one możliwościami i potencjałem. I teraz – naszym zadaniem, naszym celem jest to, żeby tą wiedzę w jakiś sposób wykorzystać, żeby zsynchronizować i połączyć ze sobą te wszystkie ogniwa, istniejące już i przygotowane do działania w miastach i gminach, izbach, federacjach, stowarzyszeniach , fundacjach gospodarczych, żeby stworzyć systemy, nad którymi aktualnie pracujemy, które przygotowujemy, które pozwolą wykorzystać te wszystkie możliwości i posiadane informacje i połączyć je w jeden spójny i zharmonizowany system obiegu informacji gospodarczej, produkcyjnej, handlowej, inwestycyjnej, kapitałowej itp. Połączyc w ten sposób Ukrainę z Polską, z całą Europą i być może z innymi państwami na świecie. Jeśli wiemy, ze wszędzie są do tego gotowe struktury, już teraz gotowe do pracy, to wystarczy nam tylko pomyśleć, trochę popracować i wszystko to razem połączyć w jednym miedzynarodowym systemi.

I nie chodzi o to , że my będziemy realizowali za jakiekolwiek firmy biznes. Nie jest to możliwe, każda firma musi podejmować w tym celu własne działania, własne kroki. Bo to ona sama będzie realizowała ten biznes z partnerem czy z partnerami, na przykład firma z Kijowa, Bojarki czy z Żytomierza z firmą z Puław, czy może z firmą niemiecką ze Stuttgartu. My możemy jedynie stworzyć im klimat i atmosferę do działania, pomóc im w znalezieniu partnerów, pomóc w doborze i wstępnej selekcji informacji gospodarczej, nie tylko w jej z nalezieniu.

I do tego wszystkich namawiam i zapraszam do współpracy z nami, razem możemy bardzo wiele osiągnąć. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom...”

european – ukrainian business center

east chanels

polsko – ukraińskie stoisko narodowe

Ekotech 10 – 11 kwietnia 2024 roku, kielce

Spotkania i dyskusje na stoiskach firm ukraińskich w Pawilonie Polsko – Ukraińskich, sesje wyjazdowe do Kielc i Gminy Nowiny jak też prezentacje poszczególnych miast z Ukrainy, pokazały wielki postęp w przygotowaniach miast i gmin ukraińskich do wejścia do Unii Europejskiej.

Opracowane są już w tym celu plany strategicznego rozwoju w poszczególnych miastach i gminach, prowadzone są dalsze prace, które pozwolą na szerokie spożytkowanie funduszy przedakcesyjnych do Unii Europejskiej, dla rozwoju i modernizacji infrastruktury i gospodarki miast i gmin ukraińskich.

Prezentacje miast ukraińskich pokazały ponadto wielki gospodarczy potencjał, poważne możliwości współpracy gospodarczej w zakresie komunalnym, przemysłowym i rolniczym, szybko zachodzące w nich przemiany w zakresie ekologii, gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami.

Puławski Park Naukowo-Technologiczny przygotował i zaprezentował swoje propozycje i oferty współpracy skierowane do firm ukraińskich: w zakresie udostępniania pomieszczeń, rejestracji i obsługi firm , wirtualnego biura, wsparcia w pozyskiwaniu funduszy unijnych, możliwości udziału w konkursach unijnych i inne możliwości wspólnych działań na forum międzynarodowym i w Polsce.

Firma Paszport Do Eksportu Sp. z o.o. przedstawiała i omawiała wszelkie aspekty pozyskiwania funduszy unijnych, w tym programy operacyjne Unii Europejskiej i poszczególne programy i konkursy związane z pozyskiwaniem środków finansowych przez miasta, gminy czy firmy

Podczas Forum omawiano między innymi takie rozwiązania, w której wydziały rozwoju, promocji lub gospodarcze miast i gmin staną się ogniwami koordynującymi współpracę i będą stymulowały organizacje i podmioty gospodarcze znajdujące się na ich terenie do tworzenia i rozwijania poziomych powiązań gospodarczych pomiędzy Polska a Ukrainą.

W Forum uczestniczyli przedstawiciele Biura Radcy Handlowego Szwecji,

a o szczegółowe sprawozdania prosili nas nasi partnerzy z Francji, Niemiec i z innych krajów Unii Europejskiej.

Targi Kielce S.A. odegrały szczególną rolę w przygotowaniu naszego wspólnego Polsko-Ukraińskiego stoiska, które w ocenie naszych ukraińskich gości i nas samych prezentowało się niezwykle okazale.

Targi Kielce to jeden z liderów branży wystawienniczej w Europie Środkowo-Wschodniej

Ośrodek jest organizatorem targów i konferencji oraz różnorodnych wydarzeń, od kongresów, poprzez wystawy, aż po koncerty i imprezy sportowe. Obecnie w kalendarzu targowym znajduje się kilkadziesiąt wystaw oraz kilkaset konferencji.
Centrum organizuje wiele flagowych imprez targowych, rozpoznawalnych w całej Europie. Wydarzeniem o największym znaczeniu jest Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO, natomiast centrum rozwija także inne targi, które zaistniały na arenie europejskiej. To na przykład Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO, która jest największą wystawą tego typu na Starym Kontynencie czy Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL, których każda edycja przyciąga ogromną liczbę zagranicznych wystawców i gości. Ogromnym zainteresowaniem zwiedzających cieszą się także Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, czyli największe targi rolnicze odbywające się w halach.
Targi Kielce dysponują 90 000 m2 powierzchni wystawienniczej, z czego 36 000 m2 znajduje się w 7 pawilonach wystawienniczych z nowoczesną infrastrukturą. Największa z hal umożliwia organizację kongresów i eventów dla 4500 osób.
O popularności Targów Kielce najlepiej świadczą liczby: w 2023 roku w Kielcach odbyło się 340 wydarzeń, w których udział wzięło prawie 320 tysięcy ludzi. Podczas targów swoją ofertę zaprezentowało 4500 wystawców z całego świata.

Rozmowy z delegacjami miast ukraińskich

Podczas targów w Pawilonie Polsko-Ukraińskim odbyło się niezwykle interesujące spotkanie delegacji miast ukraińskich z Prezydentem Kielc Panem Bogdan Went, podczas którego poruszane były podstawowe problemy komunalne, związane z zaopatrzeniem w podstawowe media, kosztami funkcjonowania instytucji i zakładów miejskich.

Prezydent Kielc Pan Bogdan Went z przedstawicielami miast ukraińskich

Było ono też niezwykle ważne i wzruszające dla wszystkich uczestników, tym bardziej, że miasto Kielce i Prezydent Kielc, Pan Bogdan Went osobiście udzielał szczególnej pomocy humanitarnej Ukrainie i uchodźcom przybyłym do Kielc – za co został odznaczony wysokim ukraińskim odznaczeniem przez Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego.

Prezydent Kielc, Bogdan Went, Prezes PPNT w Puławach, Tomasz Szymajda i Prezes PUCG, Czeslaw Rolla

Na spotkaniach uzgadniano dalsze plany działań w zakresie współpracy pomiędzy miastami i firmami.

Podczas Targów zorganizowano sesje wyjazdowe delegacji ukraińskich na terenie Kielc i jego okolic, które miedzy innymi odbyły się w Kieleckim Parku Technologicznym.

Odbyły się też spotkania i prezentacje w wiodącej firmie w zakresie produkcji i dystrybucji paneli słonecznych, EkoEnergia Polska która ma swoja siedzibę na terenie Parku.

Odbyła się też sesja wyjazdowa i zwiedzanie przodującej w wykorzystaniu funduszy unijnych Gminie Nowiny, a następnie spotkanie z Wójtem Sebastianem Nowaczkiewiczem, który za udzielanie pomocy Ukrainie, otrzymał wysokie ukraińskie odznaczenie we Lwowie.

Spotkanie wyjazdowe delegacji ukraińskich w Gminie Nowiny z Wójtem Sebastianem Nowaczkiewiczem

Miasto Puławy i Region Puławski reprezentował na Targach EKOTECH 2024 w Kielcach i był jednocześnie współorganizatorem całej imprezy Puławski Park Naukowo–Technologiczny, który brał też udział w Forum, w spotkaniach i rozmowach w Pawilonie Polsko-Ukraińskim przedstawiając przygotowane specjalnie propozycje wykorzystania potencjału Parku przez miasta i firmy ukraińskie.

Miasto Puławy w Pawilonie Narodowym Polsko – Ukraińskim i podczas Forum uczestniczyło w Targach EKOTECH w Kielcach

Podczas Targów nawiązanych zostało wiele kontaktów z firmami, które uczestniczyły w Targach EKOTECH, zajmujących się gospodarką komunalną, ekologią, zagospodarowaniem odpadów, powstawały pierwsze propozycje współpracy.

Przedstawicielki Puław, z PPNT Puławy w Pawilonie Narodowym Polsko-Ukraińskim podczas rozmów targowych

Szczególną rolę odegrało w przygotowaniach i organizacji Forum i Pawilonu Polsko-Ukraińskiego miasto partnerskie Puław, Bojarka, którego przedstawiciele na czele z Panią Tetianą Koczkową, pierwszą zastępczynią mera Bojarki, wraz z delegacją tego miasta brali również czynny udział w tym wydarzeniu w Kielcach.

Stoisko z miasta Bojarka cieszyło się wielkim zainteresowaniem ze strony uczestników Targów i zwiedzających

Bojarka, miasto partnerskie Puław, czynnie wspiera puławskie firmy i organizacje w tworzeniu i budowaniu współpracy gospodarczej, społecznej i kulturalnej z partnerami w Ukrainie. W trakcie rozmów naszych delegacji w Bojarce i w Puławach, padały deklaracje szczególnej pomocy i wsparcia dla firm, instytutów i instytucji z z Puław i Regionu Puławskiego, które chciałyby brać udział w procesach modernizacji i rozwoju Ukrainy, czy też w procesach w procesach adaptacyjnych miast ukraińskich do Unii Europejskiej i w organizowanych w tym celu przetargach. Może to być wielką szansą dla rozwoju miasta Puławy i naszego Regionu Puławskiego, jak również dla skorzystania przez nasze lokalne firmy z przygotowywanych przez Unię Europejską funduszy dla odbudowy i rozwoju Ukrainy.

Podczas naszych niezwykle wzruszających spotkań w Bojarce, między innymi z uczniami w szkołach podstawowych i średnich, podkreślane było znaczenie pomocy Puław w zakresie wyposażenia szkół, w zakresie zorganizowania, już po rozpoczęciu wojny dla grup uczniów z Bojarki wakacyjnego wypoczynku w Puławach, były też podziękowania dla Puław za wszelką pomoc i wsparcie udzielaną w formie przekazywania darów czy sprzętu komunalnego dla mieszkańców Bojarki.

Schron w piwnicach przed bombardowaniami, dla pracowników szwalni i mieszkańców, kobiet i dzieci

Nasze działania w Ukrainie i w Polsce zostały docenione przez Związek Miast Polskich, które objęło Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze oraz Pawilon Polsko – Ukraiński swoim patronatem. Na podstawie szczegółowych ustaleń ze Związkiem Miast Polskich, informacje o działaniach Polsko-Ukraińskiego Centrum Gospodarczego z Puław, zostały rozpowszechnione pośród 356 największych miast polskich, do których należą również Puławy.

Pod Honorowym Patronatem Związku Miast Polskich


O inicjatywach puławskich organizacji we współpracy z miastem Bojarką i innymi ukraińskimi miastami zostały rozesłane informacje do wszystkich izb gospodarczych z Polski – wiele z nich przekazało te informacje do swoich członków, firm lub organizacji.


W ramach naszej międzynarodowej współpracy informacje te zostały też rozpowszechnione wśród wielu organizacji rządowych i regionalnych w Europie, Afryce czy Azji, z którymi od wielu lat współpracujemy.


Działania nasze ukazują w Polsce, Ukrainie i Europie miasto Puławy jako miasto otwarte na międzynarodową współpracę gospodarczą, uczestniczące w rozwoju nowych informacyjnych technologii, jako miasto będące motorem przemian w zakresie transferu technologii i organizacji współpracy międzynarodowej pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy.


Szczególną rolę w tych działaniach odgrywa również Puławski Park Naukowo Technologiczny, współorganizator naszych działań w Polsce i w Ukrainie, którego prezes, Pan Tomasz Szymajda wraz z personelem parku od wielu lat czynnie wspiera nasze działania.

Ta harmonijna współpraca może być wzorem dla innych tego typu rozwiązań w mieście Puławy i Regionie Puławskim, kiedy to instytucja miejska współpracuje ze stowarzyszeniem non-profit, realizując konkretne działania i osiągając niezwykłe sukcesy, doceniane nie tylko w Polsce i w Ukrainie ale i w Europie i świecie.

Stabilna kontynuacja rozpoczętych działań może mieć ogromne znaczenie dla wzrostu znaczenia Puław i Regionu Puławskiego na gospodarczej mapie Polski i Europy, nasze miasto może działać jako

Puławy jako HUB Informacyjno – Gospodarczy

pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy

A wojna trwa nadal …

.

.

.

Puławy 2023

POLSKO – UKRAIŃSKIE FORUM GOSPODARCZE, puławy 2023

Pod Honorowym Patronatem Przewodniczącej Rady Miasta Puławy

Współorganizator Forum

Forum odbyło się w systemie hybrydowym w Puławach w dniach od 28 do 30 marca 2023 roku

Forum Gospodarcze poświęcone zostało koordynacji i organizacji bezpośredniej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej w systemach poziomych pomiędzy polskimi i ukraińskimi miastami i regionami, instytutami, izbami gospodarczymi oraz firmami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.

Konferencja Dzień Pierwszy – 28 marca 2023 r


Rozpoczęcie Konferencji – Prezes Zarządu Polsko Ukraińskiego Centrum Gospodarczego, Czesław Rolla.

Powitanie uczestników i prezentacja Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego – Prezes Zarządu, Tomasz Szymajda

„…Puławski Park Naukowo – Technologiczny wspiera szeroko rozumiany biznes. Siedzibę w Parku znalazło ponad 180 firm polskich, są również firmy z Ukrainy. Przedsiębiorca z Ukrainy może założyć oddział swojej firmy w Polsce, rejestrując swoja siedzibę w Parku fizycznie lub jako wirtualne biuro. To daje możliwość prowadzenia bezpośrednich działań gospodarczych na terenie Polski i całej Wspólnoty Europejskiej, możliwość skorzystania z dopłat i dofinansowania przez fundusze unijne oraz wiele innych korzyści związanych z działaniami na rynku polskim i innych krajów Wspólnoty Europejskiej …”

Możliwości i potencjał Polski i Ukrainy – główne obszary współpracy – Prezes Polsko -Ukraińskiego Centrum Gospodarczego, Czesław Rolla

„… Polsko – Ukraińskie Centrum Gospodarcze wspiera współpracę gospodarczą pomiędzy Polską a Ukrainą. Ukraina broni dzisiaj nie tylko siebie, ale również Polski, Europy i całego Wolnego Świata. Dlatego nie wolno nam czekać, aż Ukraina zwycięży, już teraz musimy podejmować działania, które pomogą w integracji Ukrainy z Unią Europejską. I my to dzisiaj chcemy robić, wspólnie z miastami, firmami, organizacjami ukraińskimi i polskimi. Przygotowujemy i realizujemy konkretne projekty i programy o charakterze pro-rozwojowym, komercyjnym zarówno dla firm, przedstawiamy też propozycje współpracy dla miast ukraińskich i polskich, które nie pociągają za sobą wysokich kosztów, a jedynie wykorzystują istniejące możliwości i potencjał partnerów. Wyobraźmy sobie, że o istniejących przetargach w Polsce i w Ukrainie będziemy informowali się wzajemnie., tak aby razem firma polska z ukraińską mogły brać udział w przetargu na budowę nowej szkoły w Puławach w Polsce iub w Bojarce w Ukrainie! Albo firma ukraińska w Polsce znalazła sobie pracowników ukraińskich w Lublinie przez Powiatowe Biuro Pracy w Puławach i tak samo firma polska znalazła sobie pracowników w Ukrainie przez Powiatowe Biuro Pracy W Bojarce! My możemy razem to wszystko stworzyć….”

Bojarka, Miasto Partnerskie Puław,

zorganizowała w 2022 roku Ukraińsko-Polskie Forum Gospodarcze, w którym wzięło udział ponad 50 ukraińskich podmiotów gospodarczych. Dwudniowa konferencja połączona została z kilkudniowymi pracami studyjnymi w firmach ukraińskich, dotyczącymi możliwości ich rozwoju i współpracy z polskimi firmami.

Model współpracy z firmami bojarskimi – Zastępca Burmistrza Tetiana Koczkowa

Bojarka, miasto otwarte na współpracę – Zastępca Burmistrza Tetiana Koczkowa

„…. Witam serdecznie wszystkich uczestników. W imieniu Burmistrza Miasta Bojarka i całej naszej społeczności, chcemy podziękować Polsce i Polakom za pomoc dla Ukrainy. Jesteśmy przekonani, że wszystkie firmy z Polski znajdą partnerów biznesowych i będą w tym wspomagane u nas w Bojarce. My rozumiemy, że po zakończeniu wojny współpraca gospodarcza pomiędzy nami wzrośnie, przygotowujemy się do tego procesu i będziemy współpracowali z firmami z Puław i z innych miast polskich i europejskich, z którymi mamy dzisiaj kontakt. Gotowi jesteśmy już teraz , nie czekając na przyszłość, pomagać we współpracy polskich firm z zakładami z Bojarki, organizując do tej współpracy grupy firm z Bojarki i pomagając im w nawiązywaniu kontaktów…”

BOJARKA to miasto partnerskie Puław już od wielu lat. Położone jest ok. 25 km od centrum Kijowa, Ma dobre położenie geograficzne. Do stolicy można dojechać pociągiem w 25 minut, a samochodem (taksówką) w 40 minut. W kierunku Kijowa iz powrotem co 5-10 minut kursuje 7 tras, którymi można dojechać na dowolne przedmieścia prawobrzeżnej stolicy. Miasto graniczy z autostradą Odessy , posiada jedną stację kolejową Bojarka i przystanek Tarasówka. Na stacji „Boyarka” zatrzymują się dalekobieżne pociągi elektryczne o wysokim komforcie oraz podmiejskie pociągi elektryczne. 

Działalność produkcyjną i handlową prowadzi około 900 przedsiębiorstw.

Bojarka, miasto partnerskie Puław , wspólnie z Polsko-Ukraińskim Centrum Gospodarczym zorganizowała po raz pierwszy Międzynarodwe Forum Gospodarcze w Bojarce w Ukrainie w październiku 2022 roku.

Wzięło w nim udział ponad 50 firm, instytutów i uczelni z rejonu Bojarki i Kijowa oraz przedstawiciele miast, firm i organizacji z Polski.

Pod auspicjami i dzięki wielkiemu zaangażowaniu i pomocy ze strony mera Bojarki, Pana Aleksandra Zarubina oraz pierwszej zastępczyni mera miasta, Pani Tetiany Koczkowej, udało się zorganizować siedmiodniowe Forum Gospodarcze, obejmujące dwa dni konferencji oraz wizyty studyjne w firmach , instytutach i uczelniach. Podczas wizyt studyjnych była możliwość zapoznania się z potencjałem i możiwościami współpracy ukraińskich partnerów.

Więcej informacji o firmach i instytucjach z Bojarki

TARGI KIELCE – Joanna Marcjan – Zastępca Dyrektora Wydziału Targów

„…Targi Kielce to jeden z dwóch liderów targowych w Polsce, to 90 000 m2 powierzchni wystawienniczej, w 7 pawilonach wystawienniczych z nowoczesną infrastrukturą. Targi Kielce powstały w 1992 roku, zajmują drugie miejsce w rankingu targowym w Europie Środkowo- Wschodniej. Właścicielem Targów jest miasto Kielce. Od wielu lat współpracuje z firmami ukraińskimi, które biorą udział w wielu edycjach specjalistycznych targów. Odbywa się na terenie Targów ponad 70 edycji targowych, z których największe dotyczą przemysłu obronnego – MSPO, techniki rolniczej – AGROTECH, energetyki i odnawialnych źródeł energii – ENEX, Przemysłowa Wiosna – Salon Technologii Obróbki Metali STOM oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych i Gumy – PLASTPOL….”


UKRAINE’S INVESTMENT PROMOTION OFFICE – заступник виконавчого директора UkraineInvest – Євгеній Шакотько.

„…Naszym głównym celem i zadaniem jest dzisiaj określenie, jak prywatny sektor może brać udział w procesach inwestycyjnych na terenie Ukrainy. W wyniku wojny, w 2023 roku bezpośrednie zniszczenia dotyczące Ukraińskiej gospodarki osiągnęły astronomiczna kwotę 113 Bln USD. Zniszczenia te dotknęły całej gospodarki Ukrainy, ale szczególnie wielkie potrzeby i wielki potencjał dla inwestycji widzimy w takich sektorach jak przetwórstwo rolne i rolno-spożywcze, materiały budowlane i wyposażenie obiektów budowlanych, w zakresie logistyki, odchodzenia od węgla na rzecz zielonych technologii, w zakresie produkcji pojazdów i maszyn dla celów transportu. Te plany odbudowy i restrukturyzacji oferują niezwykłe możliwości w zakresie odtworzenia i rozwoju przemysłu Ukrainy i są niezwykle atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów i dla samej Ukrainy poprzez wprowadzanie na ukraiński rynek nowych technologii. To stwarza podstawy stabilnego i długofalowego wzrostu i uprzemysłowienia Ukrainy w celu powiązania jej ekonomiki z globalną gospodarką…”

POLSTAL – Kierownik Działu Eksportu, Konrad Kruszyk

„… POLSTAL działa w kilku głównych kierunkach, zajmuje się dystrybucją stali konstrukcyjnej dla przemysłu petrochemicznego, infrastruktury, dla obiektów budowlanych i nieruchomości, dla sektora energetycznego oraz kopalni. Ponadto zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych wraz z kompleksową realizacją na miejscu inwestycji i wykonuje w tym zakresie nawet najbardziej wymagające projekty. Produkuje również i montuje na miejscu stalowe bunkry według własnych konstrukcji i patentów. Prowadzi też działalność deweloperską, budując kompleksowo całe osiedla mieszkaniowe. Dostarcza stal konstrukcyjną oraz wyroby produkcyjne do większości krajów świata. Jest dumnym sponsorem Klubu Piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec…”

EDELVIKA – Ольга Кас’ян, Директор з маркетингу

” …Firma została założona 1994 roku, Produkcja odbywa się na powierzchni 9200m2, pracuje w firmie 250 pracowników. Produkujemy miesięcznie ponad 120 000 m tekstyliów. Nowoczesny sprzęt wykończeniowy umożliwia wybielanie, stabilizację i barwienie tkanin zgodnie z potrzebami i wymaganiami klienta – wybarwienie wg palety PANTONE. Nowoczesny sprzęt hafciarski TAJIMA powołuje do życia najbardziej skomplikowane zdobienia w najkrótszym czasie. Posiadamy maszyny do szycia BROTHER i JUKI – to maszyny do zadań specjalnych, produkcja płynna w systemie LEAN. Firma posiada certyfikat systemu kontroli jakości zgodnie z wymaganiami DSTU (Narodowy Standard Ukrainy) ISO 9001:2015. Własne certyfikowane laboratorium bada wszystkie surowce na etapie wejściowym oraz sprawdza jakość produktu końcowego. Projektanci i wzornicy o najwyższych kwalifikacjach pracują z nowoczesnymi programami i wykorzystują najnowsze możliwości technologiczne. Produkujemy odzież z różnych rodzajów materiałów tekstylnych, dla osób dorosłych, kobiet i mężczyzn oraz dzieci. produkujemy tez odzież dla celów specjalnych i technicznych….”

REMIX OIL – Prezes Zarządu i Właściciel, Przemysław Remiszewski

„…REMIX OIL zajmuje się produkcją, handlem i usługami. W zakresie produkcji , oferujemy suszarnie i jako jedyna firma w Polsce jesteśmy producentem trzech rodzajów suszarni, z których każdy rodzaj jest przeznaczony do innych celów. I tak produkujemy suszarnie do biomasy, trocin, dla przemysłu drzewnego i innych zastosowań. Ponadto produkujemy suszarnie do mas gęstych o wilgotności ok 80% , które nasze suszarnie susza do ok. 10%. za jednym razem i odpady są używane jako nawóz. Produkujemy tez suszarnie do suszenia zboża, kukurydzy, rzepaku itp. W zakresie usług kojarzymy polskich i ukraińskich przedsiębiorców, mając od ponad 30 lat partnerów i kontakty w Ukrainie. Działamy tez w zakresie pomagania Ukrainie w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych proponując domy modułowe dla mieszkańców i wojska…”


AKCENTA – międzynarodowe rozwiązania finansowe – Dyrektor Radosław Jarema

„…AKCENTA zapewnia opbsługę rachunków walutowych, oszczędność przy wymianie walut nawet 20 000 PLN – bez konieczności zmiany banku
przyjmowanie i odsyłanie płatności zagranicznych
eliminacja ryzyka kursowego
wsparcie mobilnego doradcy walutowego
na rynku od 1997, aktualnie PL, CZ, SK, HU, RO, DE
50 485 zadowolonych klientów, ponad 7 tys. w PL
41,75 mld PLN – wolumen transakcji klientów w roku 2022
…”

FAGUM STOMIL

Od wielu lat specjalnością FAGUM-STOMIL jest obuwie ochronne i zawodowe. Nasze buty – oprócz pierwotnej i tradycyjnej osłony stóp przed wodą, czy zimnem, mają przede wszystkim zapewniać wysoce wyspecjalizowaną ochronę nóg. Przeznaczone są dla osób zatrudnionych w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego i chemicznego, w energetyce, górnictwie, czy służbach ratownictwa przeciwpożarowego, budownictwie, transporcie a także w rolnictwie, leśnictwie oraz rybołówstwie. Wszędzie tam, gdzie człowiek w swej aktywności ujarzmia siły natury, czerpie z jej bogactw, stawia czoło żywiołom, zmienia świat burząc i budując, potrzebne są buty oznaczone marką FAGUM-STOMIL. Buty te, oceniane wysoko za jakość wykonania, trwałość i niezawodność znajdują odbiorców nie tylko na rynku krajowym, ale również w wielu krajach Europy i świata.

FAGUM – STOMIL

Ubranka, pościel i akcesoria dla dzieci i niemowląt

SOFIJA – proszę kliknąć „START”


„…Firma Sofija została stworzona z myślą o najważniejszych i najukochańszych istotach na świecie.  Potrzeba otaczania ich delikatnością i bezpieczeństwem sprawiła, że powstały wyjątkowe produkty, w których widać nie tylko jakość wykonania ale także miłość i troskę.

Od ponad 30 lat jest w pełni oddana dzieciom, tworząc bieliznę, ubranka oraz pościel, których myślą przewodnią jest elegancja i ponadczasowość. Staramy się, aby wszystkie nasze produkty były wygodne i zdrowe.
Wszystko po to by nasze dzieci mogły beztrosko i wesoło odkrywać świat...”

Konferencja Dzień DRUGI – 29 marca 2023 r

Umań, miasto wolności i nadziei

Umań jest administracyjnym centrum rejonu humańskiego obwodu czerkaskiego . Znajduje się na Wyżynie Dniepru, na obu brzegach rzeki Umanki (dopływu Yatrani ), 186 km na południowy zachód od miasta Czerkasy . Przez miasto przebiegają autostrady M05 i M30 . Historycznie leży na pograniczu Podola i Naddniepru na Ukrainie . Ważny ośrodek Podola Wschodniego . Populacja wynosi 82,9 tys. osób.

Umań to miasto z długą historią i wyjątkową kulturą – położone na skrzyżowaniu 5 dróg, miasto turystyczne, pielgrzymkowe, odwiedza go corocznie ponad 600 tys. turystów

Żyliśmy w pokoju, ciesząc się naszym pięknym miastem – Prezydent Miasta, Iryna PLetnova

Aż nadeszła wojna ……

Ta wojna pokazała prawdziwe oblicze rosyjskiego okupanta, a jego celem stało się nasze miasto i stała się cała Ukraina …

„…Poranek 24 lutego przyniósł społeczności Umań serię potężnych eksplozji, liczne pożary i nadejście pocisku na centralny plac. W rezultacie pierwsza cywilna ofiara inwazji na pełną skalę na Federację Rosyjską. Społeczeństwo szybko się jednak zmobilizowało. Dzięki połączeniu wysiłków mieszkańców, władz i biznesu gmina stała się silnym zapleczem dla naszych obrońców, bezpieczną przystanią dla osób wewnętrznie przesiedlonych oraz centrum logistycznym pomocy humanitarnej dla całego kraju.
Dzisiaj jasno rozumiemy nasze wyzwania i zadania. W społeczności miasta Humań z powodzeniem funkcjonują organizacje wolontariackie i publiczne, przedsiębiorstwa aktywnie pomagają Siłom Zbrojnym Ukrainy. Z ufnością utrzymujemy front gospodarczy państwa, także dzięki wsparciu naszych zagranicznych przyjaciół!
…”

UMAŃ ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

W sytuacji wojny jaką wypowiedziała Ukrainie zdradziecka Rosja, musimy pamietac o zabezpieczeniu potrzeb nie tylko naszej armii, ale również o zabezpieczeniu potrzeb życiowych naszych mieszkańców. Ukraińska Armia wygra tą wojnę, a my musimy robić wszystko w tym czasie co tylko można dla podtrzymania gospodarki i dla rozwoju ekonomicznego naszej lokalnej spoołeczności i całej Ukrainy. Nasze zakłady produkcyjne i firmy muszą podtrzymywać swoją produkcję, a jednocześnie modernizować się i dostosowywać dla potrzeb integracji ze Wspólnota Europejską. To wielkie zadanie dla naszego lokalnego biznesu, ale i wielkie możliwości dla współpracy z Partnerami z Polski….”


Gospodarka

W mieście działa ponad 5000 firm produkcyjnych , handlowych i usługowych oraz zakładów użytku publicznego o różnych formach własności. Główne gałęzie przemysłu: maszynowy i instrumentalny (fabryki: PJSC „ETALON” , Umanfermmash , „Megommetr” , optyczno-mechaniczny , sprzęt teatralny), spożywczy (fabryki: konserw jarzynowych , maślanych , witaminowych , wódka , zakład przetwórstwa mięsnego , OJSC „Umanpivo” , Uman Greenhouse Plant , CJSC TC „Umanhlib” , MPP „Agropromresursy”i inne), lekkie (zakłady: szwalnicze , obuwnicze , wyrobów przemysłu artystycznego), materiałów budowlanych (zakłady: olejarskie, ceglane, konstrukcji żelbetowych itp.), Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Technolog” , fabryka witamin („Witaminy”) , winda .

EDGE GROUP / MARBUD POWISLE – PREZES ZARZĄDU MARBUD POWIŚLE, JAN BOCZKOWSKI

” …Jesteśmy grupą podmiotów o charakterze inwestycyjno-doradczym wyspecjalizowaną w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców w problemach ekonomicznych (disstressed) oraz przedsiębiorców na początku ścieżki inwestycyjnej (seed). Wiodącym podmiotem zajmującym się tym segmentem jest EDGE Consulting Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie. Jedną z naszych kluczowych linii biznesowych jest – rozwijane od 2002 roku – partnerstwo polsko-ukraińskie oparte o prywatne i biznesowe kontakty Panów Czesława Piotrowicza i Vladimira Marceniuka. W zakresie tworzenia transgranicznych projektów biznesowych, pracujemy obecnie wdrożeniem na rynki europejskie ekologicznych nawozów i pasz dla rolnictwa, wdrożeniem innowacyjnych programów budownictwa mieszkaniowego, opartych o nowoczesne technologie z dziedziny izolacji jak i systemów budownictwa modułowego, opracowaniem i wdrożeniem specjalistycznych nowoczesnych programów terapeutycznych z zakresu terapii głębokiej traumy, w tym PTSD, W ostatnich miesiącach podjęliśmy wspólnie z partnerami ukraińskimi decyzję o utworzeniu formalnie w Polsce polsko-ukraińskiej fundacji pod marka „We care”, której celami działalności będzie działalność edukacyjna w zakresie prowadzenia małego i średniego biznesu w Polsce i w Ukrainie, działalność w zakresie rozwoju systemów terapii psychologicznej problemów wywołanych konfliktami zbrojnymi, w tym także poprzez prowadzenia działalności szkoleniowej dla kadr terapeutycznych, poprzez prowadzenie programów i ośrodków terapeutycznych, ustanowienie i zarządzanie funduszem stypendialnym dla młodych osób z doświadczeniami traumatycznymi, chcącym rozwijać swoje kompetencje przedsiębiorcze….”

NOVAGRA / VITASTAR

VITASTAR® – Aktywator roślin do celów uprawowych

W ramach marki VITASTAR® oferujemy szeroki wybór nawozów dolistnych; wytwarzanych z doskonałej jakości certyfikowanych surowców i dodatków. Zawarte w naszych preparatach mikroelementy są całkowicie schelatyzowane kwasem EDTA, stąd nie ma ryzyka wytrącenia się w roztworach wodnych oraz cieczach roboczych. Osiągnięciem technologicznym, które przekazujemy najbardziej wymagającej grupie odbiorców w branży rolniczej są nawozy organiczno – mineralne wzbogacone aminokwasami, witaminami, hormonami roślinnymi oraz specjalnym białkiem koloidalnym CARPRAMID® o rewolucyjnych właściwościach.  Carpramid® uzyskiwany jest z naturalnego aminokwasu, obecnego w zasadzie we wszystkich białkach. Wyróżnia go niezwykła pojemność wymiany kationów ze względu na ujemne ładunki, powiązane z karboksylową grupą funkcyjną grupy cząsteczek b-białka. Regularne stosowanie preparatów VITASTAR z dodatkiem zaawansowanego technologicznie składnika, jakim jest CARPRAMID®, (Technologia Carpramid, czyli Nutrient Management Technology), czyli wysoce naładowane biodegradowalne białko typu β, to gwarancja: optymalnego wykorzystania składników odżywczych podawanych roślinom dolistnie i doglebowo poprzez polepszenie absorpcji tychże składników oraz wyższej odporności roślin uprawnych na choroby oraz stresy fizjologiczne.

paszport do eksportu – piotr snopek

Możliwości finansowania działań eksportowych

„…Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe (PS) dla nowych pomysłów to kompleksowe programy inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej.
Interwencja ma na celu:
• dalsze zakorzenianie i rozwój ekosystemu startupowego w Polsce Wschodniej;
• dalsze wspieranie pod rozpoznawalną już marką Platform startowych osób, które chcą założyć firmę w Polsce Wschodniej oraz rozwijać jej działalność na rynku krajowym i międzynarodowym.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Działanie FENG 2.24 Polskie Mosty Technologiczne
Działanie FENG 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP
Działanie FENG 2.26 Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB
Działanie FENG 2.28 Startup Booster Poland
Działanie FENG 2.29 Startups are us
…”

BRAEL – Paweł brancewicz

„…BRAEL- Aparaty Medyczne, z siedzibą w Puławach, jest jednym z wiodących producentów aparatów medycznych w Polsce oraz liderem w produkcji ultradźwiękowych detektorów tętna płodu. Naszą misją jest oferowanie produktów znakomitej jakości po przystępnej cenie. W 1997 wprowadziliśmy na rynek drugi na świecie kompaktowy detektor tętna płodu UDT-100 TONFET. Po sukcesie z nim związanym poszerzyliśmy ofertę o tanie detektory UDT-20 oraz wysokiej jakości detektory UDT-300 z możliwością zapisu częstości serca i ruchów płodu na papierze termicznym, jak w kardiotokografach. W 2007 r. wprowadzamy nowy kompaktowy detektor tętna płodu FD-10D BabyPulse. Postawiliśmy sobie zadanie, że FD-10D będzie zdecydowanie najlepszy na światowym rynku małych Dopplerów i to osiągnęliśmy.
W 2008 r. zostaje wprowadzony do naszej oferty kardiotokograf do monitorowania ciąży pojedyńczej lub bliźniaczej. Jego atuty – dokładne liczenie tętna i małe rozmiary – sprawiły, że stał się podstawowym i obowiązkowym wyposażeniem szpitali i gabinetów ginekologicznych. Cieszy się także dobrą opinią wśród klientów zagranicznych.
…”

AKCENTA – Andrzej Kowalik

„…Chcielibyśmy zainteresować naszą ofertą firmy, które są zarejestrowane i posiadają już oddziały w Polsce. Jeśli wykonujececie Państwo transfery waluty do banków ukraińskich w Euro lub USD, to taki transfer może być realizowany przez firmę AKCENTA. Jest to korzystne, ponieważ przelew realizowany jest bardzo szybko, koszty przelewu są niższe niż w innych bankach i dobra jest cena wymiany waluty….”

Stowarzyszenie „Czysty Świat” – Marcin Obałek i Paweł Jeżyna

„… Od początku wybuchu wojny, 24 lutego 2022 roku zorganizowaliśmy już prawie 40 konwojów humanitarnych do Ukrainy, przewieźliśmy setki ton produktów niezbędnych dla ludności takich jak żywność, ciepłe ubrania, koce i śpiwory, artykuły medyczne i sanitarne dla dorosłych i dzieci. Przewoziliśmy środki opatrunkowe, sanitarne i farmaceutyczne dla wojsk terytorialnych i Ukraińskiej Armii. Przewoziliśmy te produkty w konwojach humanitarnych albo zupełnie sami, jeżdżąc w najdalej na Wschodzie położone tereny Ukrainy, często pod ostrzałem rosyjskiej artylerii czy pocisków rakietowych. Byliśmy w najbardziej zniszczonych terenach Ukrainy i widzieliśmy te wszystkie zniszczenia i popełniane zbrodnie na ludności cywilnej przez rosyjskich zbrodniarzy wojennych na własne oczy – od Buczy i Irpienia, po Charków, Krzywy Róg czy Chersoń. Cały ten czas od początku wojny realizowaliśmy pomoc humanitarną dla ludności cywilnej, organizując konwoje humanitarne i przewożąc uchodźców indywidualnych w samochodach prywatnych lub w wynajętych samochodach dostawczych, albo w zorganizowanych przez nas dużych grupach autobusami z terenów Ukrainy do Polski i innych krajów europejskich…”

Producent Peletu, firma handlowo-produkcyjna – Pan Aleksander z Łucka

„…Bardzo dziękuję za możliwość prezentacji oferty naszej firmy. Jesteśmy firmą handlowo- produkcyjną z okolić Łucka, zajmujemy się produkcją paliw stałych, biopaliw. Początkowo handlowaliśmy pelletem, wysyłając go do Polski i Europy, w chwili obecnej rozwinęliśmy dużą produkcje pelletu praktycznie z każdego dostępnego asortymentu. Produkujemy pellet ze słomy, z wiórek drzewnych, ze słonecznika, z drzewa jabłoni i wiśni, z dąbu i z olchy. Produkujemy również specjalny pellet dla zwierząt domowych, kotów czy psów. Planujemy rozpocząć dystrybucję i sprzedaż pelletu w Polsce i w Unii Europejskiej. Poszukujemy dystrybutorów w Polsce, z którymi moglibysmy rozpocząć korzystną dwustronnie wspólpracę…”

TROKOTEX Polymer Group.

Trokotex Polymer Group Sp. z o.o. to firma z tradycjami i polskim kapitałem. Oczyszczalnie ścieków, Elektrownie, Elektrociepłownie czy przemysł spożywczy od ponad 30 lat są użytkownikami wyrobów Trokotex.

Nasze produkty z kompozytu: zbiorniki, kraty, przekrycia czy pręty zbrojeniowe wykorzystywane są w najróżniejszych gałęziach gospodarki.

Wiele pracy, wysiłku i serca włożyliśmy przez te wszystkie lata, by stać się pewnym i stabilnym partnerem dla Państwa. Wiele starań, by sprostać dynamicznie rozwijającej sie gospodarce rynkowej i wiele wyrzeczeń, by przetrwać chwile burzy. Dziś możemy powiedzieć, że warto było. Dowodem na to jest zaufanie i zadowolenie naszych Klientów takich jak KGHM, Orlen SA, Ciech SA, Rafako SA czy PGNiG SA.

Dla Państwa – naszych Klientów stale się rozwijamy i jesteśmy gotowi na nowe wyzwania uruchamiając nowe produkty. Dla Państwa pozyskujemy fundusze unijne na rozwój naszego przedsiębiorstwa i innowacje a dzięki Państwu zdobywamy prestiżowe nagrody takie jak Gazele Biznesu, Polski Sukces, Ekspansja czy nagrodę Naczelnej Organizacji Technicznej lub Lidera Nowych Technologii.

Solaris Optics S.A.

Solaris Optics S.A. – is a precision optics company with almost 30 years’ experience in the field.

Solaris Optics was founded in 1991. We are now a medium-sized ambitious enterprise employing over 70 people and having modern machines and laboratory equipment. The company is located on its own premises of 4744m2, in a production building with an area of ​​1620m².

See our company brochure: Solaris Optics – we do precise optics!

“We produce optics and deliver optical solutions to our partners.”

forum – Dzień Trzeci – 30 marca 2023 r

W ramach Polsko – Ukraińskiego Forum odbyło się zapoznanie delegacji z Ukrainy z obiektami Puław , które zostały wybudowane w ostatnich latach przez nasze miasto z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Nasi ukraińscy partnerzy zapoznali się z obiektami sportowymi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i innymi nowoczesnymi obiektami infrastruktury puławskiej, w tym zwiedzili:

 • Puławski Park Naukowo – Technologiczny
 • Halę Sportową przy ul. Lubelskiej
 • Hotel OLYMPIC wraz z przylegąjącym Stadionem Sportowym i Basenem Otwartym
 • Basen Pływacki Kryty
 • Marinę wraz z obiektami towarzyszącymi i terenami nadbrzerza nad Wisłą az do nowego mostu
 • Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”
 • puławskie parki, place zabaw. ogródki dla dzieci

Ukraińscy goście interesowali się rozwiązaniami technicznymi i budowlanymi, sposobami pozyskiwania przez nasze miasto funduszy unijnych i wieloma innymi kwestiami związanymi z zabezpieczeniem socjalnym i pomocą dla mieszkańców realizowaną przez miasto Puławy.

Na zaproszenie Pani Danuty Smagi, Starosty Powiatu Puławskiego, odbyło się spotkanie delegacji ukraińskich w siedzibie Starostwa z przedstawicielami Zarządu Powiatu, na którym omawiano bieżące potrzeby i możliwości współpracy z regionem Umania.

Podczas sesji Rady Miasta Puławy odbyło się też spotkanie delegacji ukraińskich z Panią Bożeną Krygier, Przewodniczącą Rady Miasta i Panem Pawłem Majem, Prezydentem Miasta Puławy oraz radnymi i przedstawicielami Rady Miasta.

W ramach współpracy gospodarczej z sąsiednimi miastami odbyło się spotkanie z udziałem delegacji ukraińskich w siedzibie Rady Miasta Radomia z Panią Martą Michalską-Wilk, Wiceprezydentem Miasta i Zarządem Miasta Radom, podczas którego omówiono możliwości współpracy i plany rozwoju tej współpracy w najbliższym czasie.

Po zakończeniu spotkania zorganizowana została wycieczka plenerowa delegacji ukrainskich, którzy mieli okazje zapoznać się z najnowocześniejszymi obietami infrastruktury Radomia, w tym z nowym szpitalem i sortownia śmieci, oczyszczalnią oraz innymi obiektami dla odpadów komunalnych

Forum zakończyło się przygotowaniem Listu Intencyjnego dotyczącego dalszej współpracy, na podstawie którego będą prowadzone i rozwijane dalsze działania w relacjach Polsko-Ukraińskich realizowanych przez Polsko- Ukraińskie Centrum Gospodarcze. w Puławach.

Opracował: Koordynator Polsko Ukraińskiego Centrum Gospodarczego

Czesław Rolla

Prezes Zarządu

CENTRUM EKOLOGII I PROMOCJI GOSPODARCZEJ

tel. +48 666 048 421

email: goalgier@gmail.com

https://negoce.org/

https://www.regionpulawski.pl/

https://idatt.eu/