Algieria – Międzynarodowy Konkurs na Innowacyjne Produkty i Rozwiązania w Rolnictwie, Hodowli, Przetwórstwie

العربية English Français polski

tel. +48 666 048 421
contact@negoce.org
Skype: czeslawrolla Negoce.org > Oferty > المعرض الدولي > Algieria – Międzynarodowy Konkurs na Innowacyjne Produkty i Rozwiązania w Rolnictwie, Hodowli, Przetwórstwie

Algieria – Międzynarodowy Konkurs na Innowacyjne Produkty i Rozwiązania w Rolnictwie, Hodowli, Przetwórstwie

Algieria – SIPSA Innov’ 2019 – Międzynarodowy Konkurs

na Innowacyjne Produkty i Rozwiązania w Rolnictwie, Hodowli, Przetwórstwie

ZAŁOŻENIA I OPIS KONKURSU

W Konkursie mogą uczestniczyć Wystawcy SIPSA-FILAHA 2019.

W edycji 2019,  SIPSA organizuje pierwszą edycję konkursu SIPSA Innov ‘.
Panel ekspertów dokona przeglądu konkursu na innowacje w rolnictwie, aby zachęcić do wysiłków i kreatywności, które pokazuje dziś w praktyce wielu rolników w Algierii.
Innowacje w szerokim znaczeniu są ważnymi wektorami zmian, adaptacji i racjonalizacji
w obliczu wielu wyzwań stojących przed algierskim rolnictwem i przetwórstwem, które są istotnym elementem bezpieczeństwa żywnościowego kraju.
Innowacyjność produktów, procesy, marketing będzie oceniana na kilka sposobów, a mianowicie według następujących kryteriów:
 • Znaczenia ukierunkowanego problemu.
 • Pomysłowości w waloryzacji lokalnych zasobów (know-how i zasobów naturalnych).
 • Efektywności ekonomicznej proponowanego rozwiązania.
 • Innowacyjnego charakter rozwiązania na poziomie technicznym.
Głównym celem konkursu jest:
 • Wprowadzenie nowych procesów w łańcuchy zrównoważonego rozwoju.
 • Poprawa jakości innowacyjnych projektów w dziedzinie rolnictwa.
 • Przyspieszenie transferu wyników badań do produktywnego świata.
W tym kontekście uczestnicy konkursu skorzystają z:
 • Widoczności ich inicjatywy wśród odwiedzających wiedząc o tym, że innowacja jest jednym z pierwszych kryteriów wizyty w salonie.
 • Możliwości pozyskania partnerstwa strategicznego dla rozwoju ich projektów.
 • Bezpłatnej przestrzeń wystawowej dla ich projektu poświęconego innowacjom.
 • Obsługi edycji dokumentów dla prezentacji ich projektu.
 • Wzięcia udział w prezentacji rozwiązań innowacyjnych w obecności uczestników Targów oraz oraz operatorów biorących udział w pokazie.
 • Wielu anonsów i newsów medialnych w prasie algierskiej i prasie specjalistycznej.
 • Ułatwienia marketingu swoich produktów i promowanie rozwoju komercyjnego.
 • Zwycięzcy zostaną uhonorowani podczas ceremonii zamknięcia SIPSA-FILAHA 2019.
 • Będą odbywały się sesje coachingowe.
 • Doradztwa w zakresie regulacji i formalności administracyjnych związanych z tworzeniem i rozwojem innowacyjnej firmy.
 • Wskazówek dotyczących technicznej i finansowej wykonalności.
 • Pomocy w poszukiwaniu funduszy.
Jak wziąć udział?
Zgłoszenia poprzez:
​CENTRUM EKOLOGII I PROMOCJI GOSPODARCZEJ
tel. +48 666 048 421, +48 511 532 328,
email: goalgier@gmail.com
WhatsApp: +48 666 048 421
Viber: +48 666 048 421
JusTalk: +48 666 048 421

Skype: czeslawrolla   http://negoce.org/https://www.regionpulawski.pl/

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2019 r.
Tematy konkursu
 • Innowacje w systemach produkcji rolnej, hodowli i przetwórstwa
 • Innowacje w waloryzacji produktów rolnych i zasobów lokalnych.
 • Innowacje dla zrównoważonego rolnictwa,
Kryteriami oceny będą:
 • Innowacyjny charakter innowacji
 • Orientacja rynkowa.
 • Wpływ na środowisko i zdrowie.
 • Możliwości eksportu i międzynarodowa orientacja produktu.
 • Orientacja na rynek terytorialny lub regionalny.
 • Wartość dodana.
Komisja oceniająca będzie składać się z eksperckiego jury niezależnego od organizacji SIPSA
i zbada w sposób neutralny pliki przedłożone przez kandydatów. W komisji jury wystepują:
 • Eksperci Filaha Innov ”. Przedstawiciele departamentów ministerialnych
 • Przedstawiciele organizacji rządowych wspierających rolnictwo i przetwórstwo INRAA, ENSA, ENV.
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych
 • Aniołowie biznesu.
 • Reprezentanci biur projektowych zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez państwo.
 • Przedstawiciele organizacji, izb gospodarczych i związków rolnictwa, hodowli i przetwórstwa
Harmonogram konkursu:
 • Termin składania wniosków: 15 czerwca 2019 r
 • Składanie kompletnych plików: 30 czerwca 2019 r
 • Pierwszy wybór kwalifikujących się projektów przez jury: koniec sierpnia 2019 r
 • Publikacja zwycięzców SIPSA Innov ‘2019 (prezentacja kandydatów wybranych przed jury i wybór laureatów „Pitch 10 minutes”): początek września 2019 r.
 • Prezentacja zwycięzców konkursu podczas imprezy wystawców: poniedziałek, 10 października 2019 r.

A jak działa nasz portal?