How to become a Producer of marmalades, preserves, jams, ketchup, tomato juice or pomace

Linia do produkcji dżemu, marmolady

Oferowana linia pozwala na produkcję dżemu, marmolady, przecieru, ketchupu o wydajności 1000 kg przerabianego surowca / h.

Produkcja dżemów może odbywać się z odpowiednio przygotowanych owoców świeżych, mrożonych lub sulfitowanych przy czym podana wydajność linii dotyczy produkcji dżemów z owoców świeżych.