Rapport sur la première étape de la mission en Ukraine

Sprawozdanie z I Etapu misji w Ukrainie


POLSKO – UKRAIŃSKIE CENTRUM GOSPODARCZEWSPÓŁPRACA Z UKRAINĄ INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ”

Misja na terenie Ukrainy

Sprawozdanie z I Etapu Misji – październik 2022

Podczas I Etapu Misji na terenie Ukrainy głównym zadaniem była odbudowa i jednocześnie intensyfikacja kontaktów osobistych i zawodowych ze współpracującymi z nami od wielu lat miastami ukraińskich oraz ze współpracujących z nami organizacjami, firmami czy osobami prywatnymi mającymi swoje siedziby w w/w miastach czy ich regionach.

Jednocześnie zamierzaliśmy nawiązać kontakty z nowymi partnerami i wciągnąć do współpracy

w ramach utworzonego Polsko – Ukraińskiego Centrum Gospodarczego nowe miasta, organizacje i firmy leżące na terenie Ukrainy.

Kowel

KOWEL

Misja rozpoczęła się w Kowlu od spotkania z przedsiębiorcami z Kowla, na którym omówiono zasady działania Polsko-Ukraińskiego Centrum Gospodarczego PUCG oraz nawiązano robocze kontakty z przedstawicielami lokalnego biznesu.

Uzgodniono dalsze zasady współpracy w celu wdrażania programu i jego popularyzacji wśród ukraińskich producentów Regionu Kowla i sąsiadujących z nim. Przez te miasta przesyłana jest otrzymywana z Polski pomoc humanitarna do walczącego Donbasu i Chersonia oraz wysyłane jest zaopatrzenie i pomoc dla ludności i wyposażenie i zaopatrzenie dla wojsk ukraińskich na wschodzie Ukrainy.

Łuck

ŁUCK

Nawiązaliśmy bliskie kontakty z władzami miasta i regionu Łucka, które zaowocowały bliską współpracą z lokalnymi firmami.

Ustaliliśmy wspólnie ze stroną ukraińską kanały komunikacyjne i zasady tej współpracy, która rozpoczęła się od wymiany informacji o potencjale i możliwościach firm ukraińskich i polskich. Obecnie opracowywane są konkretne

propozycje współpracy na terenie Ukrainy, Polski i Europy, które zmierzają do rozwinięcia sprzedaży polskich i ukraińskich produktów w oparciu o posiadane własne sieci dystrybucji i handlu w obu krajach.

Trwają rozmowy dotyczące

wspólnych inwestycji i przenoszenia części własnej produkcji na teren Polski lub Ukrainy.

Sarny

SARNY

Sarny to miasto powiatowe, około 30 tys. mieszkańców.

W mieście rozwinął się przemysł spożywczy, metalowy oraz meblarski.

Odbyło się spotkanie z Zarządem Miasta, podczas którego uzgodniono kanały kontaktowe i sposoby dalszego działania w oparciu o Program PUCG. Przedstawiono nam możliwości i potencjał regionu w zakresie rolnictwa i przetwórstwa.

Szczególnie dziękowano nam za to, że przybyliśmy do nich z misją gospodarczej współpracy w momencie wielkiego zagrożenia od strony Białorusi – Sarny leżą na północy ok 50 km od granicy z Białorusią.

Miasto jest bardzo zainteresowane współpracą z Puławami i udziałem w PUCG.

Bojarka / Wiszniewo / Rejon Światoszyński Kijowa

BOJARKA

Bojarka to miasto partnerskie Puław, gdzie zostaliśmy niezwykle życzliwie przywitani, uzgodniliśmy dane kontaktowe i sposoby dalszego działania w ramach PUCG.

Uzgodniono termin i sposoby przeprowadzenia Polsko – Ukraińskiego Forum Gospodarczego w listopadzie 2022 r. w którym zamiar udziału zgłosiło ponad 50 firm z Bojarki i okolic tego miasta.

Więcej szczegółów znajduje się w oficjalnych pismach od Miasta Bojarka.

Ponieważ Bojarka leży w odległości 25 km od centrum Kijowa, więc na jej terenie zorganizowaliśmy tymczasową bazę wypadową, z której realizowaliśmy dalsze wyjazdy do Kijowa oraz oraz innych miejscowości położonych na Wschodzie i Południu Ukrainy.


Charków

CHARKÓW

Drugie największe miasto w Ukrainie pod względem liczby ludności, położone około 500 km na wschód od Kijowa.

Z uwagi na ciągłe naloty rosyjskich rakiet (ogłaszane były wielokrotnie alarmy podawane przez radio ukraińskie), na terenie Charkowa nie udało się nam spotkać bezpośrednio z Zarządem Miasta. Udało nam się skontaktować z przedstawicielami biznesu i ustalić dalsze kroki działania.

Połtawa

POŁTAWA

Miasto posiadające ok. 290 tys. ludności,, położone 353 km od Kijowa na drodze do Charkowa.

Posiada przemysł maszynowy, spożywczy, materiałów budowlanych, skórzano -obuwniczy, włókienniczy, produkcja diamentów syntetycznych; węzeł kolejowy; 5 szkół wyższych; obserwatorium grawimetryczne Ukraińskiej Akademii Nauk.

Nawiązaliśmy kontakty z przedstawicielami biznesu.

Dniepr / Krzywy Róg

DNIEPR

Dniepr położony jest 481 km od Kijowa, natomiast Krzywy Róg 421 km.

Próbowaliśmy z Kijowa dotrzeć do obu tych miast, ale z uwagi na ciągłe alarmy o nalotach i ograniczeniach w ruchu drogowym było to niemożliwe – zmuszeni byliśmy powrócić do Kijowa nie osiągnąwszy celu. Kontakt e-mailowy i telefonicznym był niemożliwy.


Biała Cerkiew

BIAŁA CERKIEW

Miasto liczące około 200 tys. mieszkańców, największe w obwodzie kijowskim, położone około 80 km na południe od Kijowa, z ciekawą historią związaną z Polską.

Posiada rozwinięty i nowoczesny przemysł , między innymi zakłady produkcji opon i maszyn rolniczych.

Nowoczesne i dobrze zorganizowane miasto z parkiem przemysłowym, prężnymi organizacjami gospodarczymi i czterema głównymi klastrami.

Uzgodniliśmy z Zarządem Miasta sposób działania i główne zadania.


Umań


UMAŃ

Miasto posiada ok. 82 tys. ludności, jest położone w centrum Ukrainy, na skrzyżowaniu głównych autostrad. Ośrodek przemysłu maszynowego, materiałów budowlanych i spożywczego; węzeł drogowy. W mieście znajdują się dwie szkoły wyższe.

Miasto otwarte na współpracę z Polską, bardzo życzliwie władze miasta przyjęły nasze propozycje i otwarta została bezpośrednia współpraca, uzgodnione zostały kanały komunikacyjne i warunki współpracy. Niezwykle ważne dla naszych dalszych działań na terenie całej Ukrainy.


Żytomierz

Miasto posiada ok.260 tys. mieszkańców, położone na głównej trasie z Polski do Kijowa.

Ośrodek przemysłu maszynowego, metalowego, lekkiego, spożywczego i chemicznego, a także ośrodek kulturalny z teatrami i muzeami oraz centrum szkolnictwa wyższego.

Podczas spotkania z Zarządem Miasta uzgodniono dalsze zadania w zakresie realizacji projektu PUCG. Bardzo życzliwie przyjęto nasze inicjatywy i zgłoszono do nich natychmiastowy akces.


Winnica


WINNICA

Dogodne położenie na szlakach komunikacyjnych Ukrainy.

Miasto posiada ok. 370 tys. mieszkańców. W mieście rozwinięty jest przemysł spożywczy, lekki, chemiczny, maszynowy, metalowy, materiałów budowlanych oraz drzewny.

Zarząd Miasta zainteresowany współpracą, należy ustalić dalsze szczegóły.

Z uwagi na brak możliwości skontaktowania się drogą e-mailową lub telefoniczną z następującymi miastami: Chmielnicki, Iwano-Frankowsk, Kamieniec Podolski, Lwów, Łuck, Dublany, Równe, Mikołajów, Tarnopol, Odessa – planujemy weryfikację danych kontaktowych i powrócić do tych miast w II Etapie realizacji projektu PUCG.

Opracował:

Czesław Rolla – koordynator PUCG

Prezes Zarządu CEiPG dn. Dn. 24.10.2022 r.

CENTRUM EKOLOGII I PROMOCJI GOSPODARCZEJ

tel. +48 666 048 421

email: goalgier@gmail.co

https://negoce.org/

https://www.regionpulawski.pl

https://idatt.eu/