Evaporateur industriel à vide – distillateur basse température

العربية English Français polski

tel. +48 666 048 421
contact@negoce.org
Skype: czeslawrolla Negoce.org > Oferty > Industrie > Evaporateur industriel à vide – distillateur basse température

Evaporateur industriel à vide – distillateur basse température

Industrial vacuum evaporator - low temperature distiller

Evaporateur industriel à vide – distillateur basse température

La technologie que nous introduisons sur le marché est très répandue dans l’UE depuis de nombreuses années.

Nous connaissons votre problème en général. La quantité d’eau contenue dans les déchets entraîne une très grande quantité de rejets et, par conséquent, les redevances environnementales ne cessent d’augmenter.

C’est pourquoi nous avons des propositions pour réduire les eaux usées technologiques rejetées jusqu’à 80-90%.

En utilisant la technologie de l’évaporateur sous vide où l’eau contaminée s’évapore à 20-30 ° C, nous récupérons l’eau et nous la retournons en tant qu’eau technologique.

Cet état peut durer pour toujours.

Le vrai « PERPETUUM MOBILE ». Seuls les déchets solides réduits ou les déchets (concentrés) sont utilisés.Zalety
 • Dopłaty do 50 % ze środków UE
 • Redukcja kosztów składowania odpadów nawet o 90%
 • Energetycznie oszczędny proces niskotemperaturowy
 • Wysoka czystość odparowanej wody
 • Proces w pełni automatyczny nie wymaga ingerencji człowieka
 • Znaczna koncentracja i redukcja objętości zanieczyszczeń do 90 %
 • Wysoka skuteczność procesu
 • Małe gabaryty urządzenia
Efektywność
 • Koncentracja substancji rozpuszczonych do 10-15%
 • Zawartość soli w koncentracie może wynosić od 1 do 100 g/l
 • Zużycie energii 600 kJ/1 kg odparowanej wody jest czterokrotnie mniejsze niż w procesie odparowania atmosferycznego
 • Zużycie energii od 7 kW do 360 kW w zależności od przepustowości urządzenia
Zastosowanie

OBRÓBKA METALI

 • Zagęszczanie i rozkład emulsji lub kąpieli odtłuszczających, np. po ultrafiltracji
 • Zagęszczanie kąpieli trawiących
 • Zagęszczanie kąpieli fosforyzujących
 • Zagęszczanie ścieków po szlifowaniu
 • Zagęszczanie odpadów po odlewaniu ciśnieniowym (środki antyadhezyjne i smarujące, glikole)
 • Zagęszczanie i odzyskiwanie soli z hartowni z płukania stacjonarnego

GALWANIKA

 • Zagęszczanie i odzyskiwanie elektrolitów z płukania (nikiel, srebro, miedź …)
 • Zagęszczanie i odzyskiwanie agresywnych kwasów (chromowego, siarkowego …)
 • Zagęszczanie i odzyskiwanie metali szlachetnych z płukania
 • Zagęszczanie i odzyskiwanie z regeneracji wymienników jonowych
 • Zagęszczanie i odzyskiwanie rozcieńczonych kąpieli aktywnych

PRZEMYSŁ FOTOGRAFICZNY, DRUKARSKI, TEKSTYLNY

 • Zagęszczanie kąpieli utrwalaczy, wywoływaczy i odbielaczy
 • Zagęszczanie wody z mycia wałków drukarskich i ramek
 • Zagęszczanie i odzyskiwanie pigmentów z farb i farb drukarskich z wody z mycia
 • Zagęszczanie i odzyskiwanie zanieczyszczeń organicznych ze ścieków stanowiących obciążenie
 • Zagęszczanie klejów z wody z mycia

PRZEMYSŁ OBRÓBKI LAKIERÓW

 • Zagęszczanie i odzyskiwanie lakierów z kabin natryskowych
 • Zagęszczanie kąpieli fosforyzujących i odtłuszczających

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

 • Zagęszczanie i odzyskiwanie zanieczyszczeń organicznych ze ścieków groźnych dla środowiska

OBRÓBKA SKÓR

 • Zagęszczanie i odzyskiwanie zanieczyszczeń organicznych ze ścieków groźnych dla środowiska
 • Zagęszczanie i odzyskiwanie agresywnych kwasów

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

 • Zagęszczanie ścieków z mleczarni
 • Zagęszczanie i odzyskiwanie roztworów cukru
 • Zagęszczanie moszczu przy produkcji wina, aby uniknąć dodawania cukru
 • Wytwarzanie wody pitnej z wody morskiej

SKŁADOWISKA ODPADÓW

 • Zagęszczanie wód pościekowych, np. po odwróconej osmozie

ODZYSK SUBSTANCJI

 • Odzysk etanolu
 • Odzysk metanolu

DESTYLACJA SUBSTANCJI

 • Destylacja etanolu
 • Destylacja metanolu
 • Destylacja gliceryny

BIOKOMPONENTY

 • Do produkcji biokomponentów

BIOGAZOWNIE

 • utylizacja płynnych pozostałosci
 • Odcieki składowiskowe

WYSYPISKA ŚMIECI   SOLANKA , z wiertni i przemysłu

 • utylizacja, odzysk soli w postaci proszku, kryształów, breji solnej
Przykłady zastosowania (wideo)
Utylizacja farb wodorozcieńczalnychDestylacja odpadów poinsulinowych
Zagęszczanie ścieków zawierających nawozy sztuczne
Instalacje oczyszczania ścieków po impregnacji opon
Oczyszczanie ścieków drzewnych poprzez destylację w wyparce próżniowej
odzysk cynku 2 myjki wyparki odolejacze mycie detali myjnia wirówki
Odzysk cynku przy produkcji lamp oświetleniowychOdzysk miedzi przy produkcji lamp oświetleniowych
Galeria
Prospekt ECOPRIMA

Wyparki próżniowe – tytanowe do trudnych zastosowań

Kliknij na zdjęciu aby powiększyć