Oferty z Ukrainy

Otrzymujemy tysiące ofert i setki propozycji współpracy z Ukrainy kierowane do polskich firm.

Obejmują one szerokie spektrum wspólnych działań w zakresie produkcji, handlu i usług, które mogłyby być realizowane na terenie Ukrainy i Polski. Obejmują też praktycznie wszystkie działy gospodarki narodowej i pochodzą od podmiotów o różnych strukturach i formach prawnych.

Podział gospodarki na sektory
Źródło: P. Wład, Geografia. Nasz świat. PWN, Warszawa-Łódź 2012.

Oczywiście, firmy ukraińskie są zainteresowane sprzedażą swoich produktów na rynku polskim i rynkach europejskich, ale też oferują przy tym swoje wolne moce produkcyjne czy przerobowe – mogą produkować na terenie Ukrainy wyroby polskie na podstawie polskich wzorów czy licencji, zaopatrując się w półprodukty czy surowce na rynku ukraińskim. Dzięki temu, polskie firmy, niezależnie od rozwoju własnej produkcji w oparciu o potencjał i możliwości firm ukraińskich, zyskają bezpośredni dostęp do ukraińskiego rynku poprzez istniejące własne sieci dystrybucji i sprzedaży tych właśnie ukraińskich firm do ukraińskich odbiorców.

Opracował : Jacek Klimek

Przykładowo, firmy ukraińskie produkujące wyroby spożywcze, przetwory owocowo-warzywne, obuwie, odzież, produkty codziennego użytku, wyposażenia domu, ogrodu, wszelkiego rodzaju pojazdów i ich wyposażenia i tym podobne, są zainteresowane nie tylko dostosowaniem ich produktów do norm i standardów europejskich i sprzedażą na europejskim rynku, ale również współpracą w zakresie rozwoju własnej produkcji w oparciu o technologie i wzory czy licencje uzyskane z Polski. Możliwe są tu różne zasady współpracy, od tworzenia wspólnych przedsiębiorstw, wspólnych struktur organizacyjnych czy kapitałowych takich jak holdingi, fundusze czy konsorcja, poprzez umowy o współpracy. W ten właśnie sposób polskie firmy bez zbędnych kosztów mogą uzyskać szeroki dostęp do ukraińskiego rynku.

Odzież i obuwie napędzają sprzedaż detaliczną w kanale online
fot. Shutterstock

Ukraińskie sieci dystrybucji i handlu, w tym sieci wielkopowierzchniowe, są zainteresowane sprzedażą polskich produktów cieszących się dobrą opinią i renomą wśród ukraińskich konsumentów. Dotyczy to praktycznie każdego rodzaju produktów przemysłowych i kierowanych do indywidualnego konsumenta – od wyrobów spożywczych, ubrań, mebli, tych przeznaczonych dla domu i ogrodu, dla motoryzacji, wyrobów medycznych do wyrobów hutniczych czy budowlanych.

© MONOPOLY919, Shutterstock

W zakresie rolnictwa i jego zaopatrzenia w maszyny i urządzenia, nasiona i sadzonki, nawozy i środki ochrony roślin, hale, silosy i systemy nawodnienia, środki transportu i magazynowania, chłodnie, linie i maszyny do przetwórstwa owocowo-warzywnego, opakowania itp. istnieją ogromne możliwości współpracy ukraińskich państwowych i prywatnych firm z producentami polskimi. Wiele firm ukraińskich jest taka współpracą bardzo zainteresowana, zarówno na ukraińskim jak i polskim rynku.

Foto: SPOMASZ PLESZEW

Ukraińskie firmy usługowe, działające w obszarze budownictwa ogólnego, przemysłowego, infrastrukturalnego są zainteresowane zaopatrzeniem w nowe materiały, urządzenia i technologie, zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań w oparciu o polskie doświadczenia w Polsce i na rynkach światowych.

Budownictwo 2022. Czy Polska pozostanie największym placem budowy w Europie?

Budownictwo 2022. Czy Polska pozostanie największym placem budowy w Europie?

Chętnie będą korzystały z tych doświadczeń, nie tylko w zakresie zaopatrzenia ale również w zakresie współpracy przy wykonywaniu zleceń czy zamówień pozyskiwanych na rynkach publicznych i prywatnych, szczególnie w ramach istniejących czy planowanych w przyszłości zamówień w trybie przetargów.

Budownictwo. Innowacje. Wizja liderów branży 2025
Autor: Autodesk

Aby można było uczestniczyć w tych procesach, już teraz warto się do tego przygotowywać, analizując istniejące i prognozowane uwarunkowania rynkowe, nawiązując kontakty z potencjalnymi ukraińskimi partnerami i prowadząc wstępne badania i obserwacje rynkowe.

Budownictwo infrastrukturalne musi skrócić czas realizacji obiektów

fot. Soletanche Polska