Select Page

Польсько–Український Економічний Центр

.

Польсько-український економічний центр був створений з метою відбудови, розвитку та модернізації українських виробничих підприємств, зруйнованих війною, а також для відновлення та модернізації інфраструктури та обладнання українських міст і гмін, не лише зруйнованих безпосередньо російськими окупаційними силами, але й ті, що були знищені війною. через війну вони втратили свої виробничі та конструкторські потужності.

Партнерами PUCG з українського боку є компанії, організації, установи, міста та муніципалітети, які безпосередньо або через своїх представників подають заявки чи замовлення на конкретні польські продукти, машини чи технології.

Партнерами PUCG з польського боку є підприємства, організації та установи, які подали заявки на участь у Програмі Польсько-Українського Економічного Центру, бажаючи взяти участь у відбудові, модернізації та реструктуризації України у спільній Європі.

Усі замовлення та вимоги, отримані з України, після їх первинної перевірки будуть передані польським компаніям та організаціям, які подали заявку на PUCG або які фігурують у базах даних Міжнародної системи трансферу технологій, машин та продуктів MSTMIP.

Рішенням Управи Польсько-Українського Економічного Центру фірми, організації та установи з України звільнено від будь-яких зборів.

.

.

.

Polsko-Ukraińskie Centrum Gospodarcze

.

Polsko-Ukraińskie Centrum Gospodarcze powołane zostało w celu realizacji odbudowy, rozwoju i modernizacji zniszczonych przez wojnę ukraińskich zakładów produkcyjnych oraz w celu odbudowy i modernizacji infrastruktury, wyposażenia miast i gmin ukraińskich , nie tylko tych zniszczonych bezpośrednio prze rosyjskie wojska okupacyjne, ale również tych, które z powodu wojny utraciły swoje zdolności produkcyjne czy rozwojowe.

Partnerami PUCG są po stronie ukraińskiej firmy, organizacje, instytucje, miasta i gminy, które bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli przesyłają zgłoszenia czy zamówienia na konkretne polskie produkty, maszyny czy technologie.

Partnerami PUCG są po polskiej stronie firmy , organizacje i instytucje, które zgłosiły się do Programu Polsko-Ukraińskiego Centrum Gospodarczego, chcąc uczestniczyć w odbudowie, modernizacji i restrukturyzacji Ukrainy we wspólnej Europie.

Wszystkie otrzymane z Ukrainy zamówienia i zapotrzebowania, po ich wstępnej weryfikacji będą przekazywane polskim firmom i organizacjom, które zgłosiły swój akces do PUCG lub które występują w Bazach Danych Międzynarodowego Systemu Transferu Technologii, Maszyn i Produktów MSTMIP.

Decyzją Zarządu Polsko-Ukraińskiego Centrum Gospodarczego firmy, organizacje i instytucje z Ukrainy zostały zwolnione z wszelkich opłat.

.

Adres:
Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o. o., ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy
https://ppnt.pulawy.pl/ tel. +48 666 048 421

.