Select Page

171. Zgłoszenie z Ukrainy

Wojskowy Produkcyjno – Remontowy Zakład

Położenie – północno-wschodnia Ukraina, rejon czernihowski, 0k. 250 km od Kijowa

Potrzeby zaopatrzeniowe – części do produkcji i remontu pojazdów, mostów itp.,

maszyny i urządzenia do produkcji i remontów itp.

Możliwości współpracy – w zakresie produkcji, remontów i montażu w Ukrainie i w Polsce

Zalety: szeroka kooperacja z innymi zakładami produkcyjno-remontowymi w całej Ukrainie

Zadania dla PUCG:

1. nawiązanie bezposrednich kontaktów w Ukrainie,

2. określenie potencjalnego zakresu wspólpracy

3. ustalenie bezpośrednich kanałów kontaktowych pomiędzy zakładem w Polsce i zakładem w Ukrainie

4. przekazanie wszystkich ustaleń i uzgodnień firmom odpowiedzialnym za współpracę w Ukrainie i w Polsce